loader image

Licenţă

Planuri de învățământ

Program de studii Seria 2017-2021 Seria 2018-2022 Seria 2019-2023 Seria 2020-2024
Știința
Materialelor
  SM   SM   SM   SM
Ingineria
Procesării Materialelor
  IPM   IPM   IPM   IPM
Echipamente pentru Procese Industriale   EPI   EPI   EPI   EPI
Ingineria Securităţii în Industrie ISI   ISI   ISI     ISI

Planurile de învățământ și fișele disciplinelor valabile pentru anul universitar 2019-2020

Program de studii Anul
Știința Materialelor I II III IV
Ingineria Procesării Materialelor I II III IV
Echipamente pentru Procese Industriale I II III IV
Ingineria Securităţii în Industrie I II III IV
Program de studii
Știința Materialelor
I II III IV
Ingineria Procesării Materialelor
I II III IV
Echipamente pentru Procese Industriale
I II III IV
Ingineria Securităţii în Industrie
I II III IV