loader image

Ingineria Securității în Industrie, anul III

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie Aplicaţii ale informaticii în ingineria securităţii industriale
FD Extras Details FD Extras Details
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (1) Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Bazele igienei ocupaţionale Ergonomia muncii
FD Extras Details FD Extras Details
Ventilaţie industrială Metode statistice de analiză a securităţii industriale
FD Extras Details FD Extras Details
  Practică
  FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Dispozitive tehnologice (1) Dispozitive tehnologice (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Maşini şi acţionări electrice Teoria proceselor de sudare
FD Extras Details FD Extras Details
Termotehnica confortului industrial Tratamente termice
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnologii de prelucrare a deşeurilor industriale. Substanţe şi deşeuri periculoase Maşini unelte
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Limba engleză Limba engleză
FD Extras Details FD Extras Details
Management Management
FD Extras Details FD Extras Details