loader image

Ingineria Securității în Industrie, anul III

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Noţiuni generale de evaluare a securităţii în industrie
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial 1
Bazele igienei ocupaţionale
Management industrial

Semestrul II


Aplicaţii ale informaticii în ingineria securităţii industriale
Metode statistice de analiză a securităţii industriale
Ergonomie
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial 2
Practică de specialitate

Discipline opționale

Semestrul I


Dispozitive tehnologice 1
Maşini şi acţionări electrice
Termotehnica confortului industrial
Tehnologii de prelucrare a deşeurilor industriale

Semestrul II


Dispozitive tehnologice 2
Tehnologia sudării materialelor
Tratamente termice
Maşini unelte

Discipline facultative

Semestrul I


Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1

Semestrul II


Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
Educație antreprenorială 1