loader image

Tabere studențești

Lista cu studenții care au depus cereri

Facultății de Știința și Ingineria Materialelor i-au fost repartizate 4 locuri în tabăra națională pentru studenți în cadrul Programului Național “Tabere studențești 2022”.


Condițiile de înscriere sunt prevăzute la Art. 4 și 5 din Metodologie.
Cererile însoțite de o copie după C.I. și după carnetul de student vizat la zi, se vor transmite/depune până la data de 10 iulie 2022 la adresa secretariatsim@tuiasi.ro sau la Secretariatul facultății.

Serii de tabără: 9-14 august 2022; 14-19 august 2022; 19-24 august 2022; 24-29 august 2022.

Cererile semnate de studenți vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale prevăzute la art.5 alin (1) lit.a).

Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.