loader image

Tabere studențești

Tabere studențești 2024

Pentru Tabăra de iarnă care va avea loc în perioada 12-15 februarie 2024 la Complexul Tursitic Codrii Bucovinei, Frasin, jud. Suceava, Facultății de Știința și Ingineria Materialelor i s-a alocat 1 loc. (conf. Adresei PRS/18.01.2024)
Cerere, Acord de prelucrare a datelor
Metodologie
Cererile completate și acordurile de prelucrare a datelor însoțite de o copie după C.I. și după carnetul de student vizat la zi precum și documentele justificative (care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale) se vor depune în perioada 16.01.2023- 29.01.2023 la Secretariatul facultății sau se vor transmite la adresa de email secretariatsim@tuiasi.ro.

Tabere studențești 2023

Calendar înscriere, selecție
Facultății de Știința și Ingineria Materialelor i s-a alocat un număr de 6 locuri
Componență comisie selecție beneficiari:
1. Prof.univ.dr.ing. Radu-Ioachim Comăneci- Prodecan responsabil cu activitatea de informatizare și comunicații digitale precum și de relația cu studenții
2. Albu Elena-Maria – reprezentant în Senatul universității

Comisia de contestații:
1. Conf.dr.ing. Ioniță Iulian- Decan al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor
2. Chiriac-Moruzzi Cristiana- reprezentant al studenților facultății 

Data de întrunire a comisiei de selecție: 19.06.2023 ora 11.00 
Listă studenți care au depus cereri și se încadrează la art.5. alin(1) lit(b) din Metodologia privind organizarea taberelor studențești

(1) Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) Sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii universitare de licență, la programul de studii universitare de masterat și doctorat;
b) Sunt integraliști respectiv au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;
c) Sunt studenți în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu prevederile art.2, alin.2, lit.a) din Legea nr.350/2006 Legea Tinerilor.

(2) În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul de student integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.
(3) Studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești, chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

Categoriile de beneficiari sunt deasemenea prevăzute la Art. 4 și 5 din Metodologie

Cererile, însoțite de o copie după C.I. și după carnetul de student vizat la zi precum și documentele justificative (care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul din cazurile sociale) se vor depune în perioada 24.05.2023 -14.06.2023 la Secretariatul facultății sau se vor transmite la adresa de email secretariatsim@tuiasi.ro.
Declarație GDPR

Perioadă desfășurare tabere: 27.07 – 31.08.2023:

  • seria I : 22 – 27.07.2023 ; seria II : 27.07 – 01.08.2023; seria III : 01 – 06.08.2023; seria IV : 06 – 11.08.2023; seria V : 11 – 16.08.2023; seria VI : 16 – 21.08.2023; seria VII : 21 – 26.08.2023; seria VIII : 26 – 31.08.2023