loader image

Informații utile

Burse

Dosarele pentru acordarea burselor de ajutor social se depun la secretariat până la data de 25 OCTOMBRIE 2019.

 1. Procedura de acordare a burselor
 2. Acte necesare pentru bursa de ajutor social
 3. Cerere și declarație de venituri
 4. Anexe și formulare

IMPORTANT

După afişarea listelor cu bursieri, studenţii sunt rugați să depună la Secretariat:

 • COPIE C.I. unde se va trece grupa din care face parte studentul
 • COD IBAN  de la Banca unde are card studentul în vederea efectuării viramentului

În caz contrar, nu este posibilă plata bursei.

Băncile care au convenție cu Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, pentru plata burselor studenţilor, sunt:

 • RAIFFEISEN BANK
 • BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE
 • BANCA COMERCIALA ROMÂNĂ
 • BANCA TRANSILVANIA
 • ING BANK

Cazare

Acte necesare pentru cazare:

Procedura privind cazarea studenţilor în căminele Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi”

Repartiția locurilor se va face în amfiteatrul S.M. (hala S.I.M.)


Orar

Anul universitar 2019-2020

Semestrul I 

Licență: Anul IAnul IIAnul IIIAnul IV
Masterat: Anul IAnul II


Tabere studențești 2019

Perioada de depunere a cererilor 19 aprilie – 17 mai 2019.

Cererile semnate de studenți vor fi însoțite de:

 • documente justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale (art. 5 alin.(1));
 • copie C.I.;
 • copie după carnetul de student vizat pe anul univ. 2018/2019

Transport auto