loader image

CESIM

Proiectul ROSE, subproiectul ”Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project – ROSE), în valoare totală de 200 de milioane de euro, este finanțat integral de BIRD, în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de Împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 757/12.10.2015), și se va derula pe o perioadă de 7 ani, în intervalul 2015 – 2022. Proiectul este implementat de către Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă. Obiectivele de Dezvoltare ale proiectului ROSE sunt îmbunătățirea tranziției de la liceu la învățământul terțiar și creșterea gradului de retenție în primul an de învățământ universitar în instituțiile finanțate în cadrul proiectului. 

Schema de Granturi Competitive pentru Universități Programe de Vară de tip punte (SGCU-PV) – Subproiect ”Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor” (CESIM)
Prin obiectivul său general, subproiectul  Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor” (CESIM) oferă tinerilor – cu prioritate elevilor aflați în situație de risc din clasele terminale din instituții eligibile din învățământul preuniversitar (preponderent din Regiunea N-E) – o punte viabilă și coerentă de legătură între postura de elev și cea de student în inginerie la cea mai mare Universitate Tehnică din regiune. Deși elevi la momentul desfășurării proiectului, aceștia pot experimenta viața de student la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași (UTI), alegerea unei prezumtive cariere în domeniul ingineriei fiind decisă în cunoștință de cauză.

CESIM 2021

CESIM 2022

CESIM 2023