loader image

Ingineria Securității în Industrie, anul II

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Mecanisme
Mecanica fluidelor
Vibrațiile mașinilor și utilajelor
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 3
Rezistența materialelor
Limbi moderne 3
Educație fizică și sport 3

Semestrul II


Termotehnică
Tehnologia prelucrărilor mecanice
Echipamente termice
Organe de mașini
Electrotehnică
Echipamente hidraulice şi pneumatice
Limbi moderne 4
Educație fizică și sport 4
Practică de domeniu

Discipline opționale

Semestrul I


Legislaţia securităţii şi sănătăţii în muncă
Risc tehnologic
Filozofia valorii și acțiunii
Noțiuni de dreptul muncii
Toleranțe și control dimensional
Elemente de design industrial

Semestrul II


Protecţia mediului
Economia generală

Discipline facultative

Semestrul I


Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării

Semestrul II


Didactica specialității
Etică și integritate