loader image

Ingineria Securității în Industrie, anul II

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Mecanisme Termotehnică 2
FD Extras Details FD Extras Details
Mecanica fluidelor Tehnologia prelucrărilor mecanice
FD Extras Details FD Extras Details
Vibrațiile mașinilor și utilajelor Echipamente termice
FD Extras Details FD Extras Details
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (3) Organe de mașini
FD Extras Details FD Extras Details
Rezistenţa materialelor Electrotehnică
FD Extras Details FD Extras Details
Limbi moderne Echipamente hidraulice şi pneumatice
FD Extras Details FD Extras Details
Educație fizică Limbi moderne
FD Extras Details FD Extras Details
  Educație fizică
  FD Extras Details
  Practică
  FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator Istoria tehnicii
FD Extras Details FD Extras Details
Tribologie Legislația europeană și românească în domeniul igienei ocupaționale
FD Extras Details FD Extras Details
Filozofia valorii și acțiunii  
FD Extras Details  
Noțiuni de dreptul muncii  
FD Extras Details  
Toleranțe și control dimensional  
FD Extras Details  
Elemente de design industrial  
FD Extras Details  

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Pedagogie II Didactica specialității
FD Extras Details FD Extras Details