loader image

Ştiinţa Materialelor, anul III

Domeniul: Inginerie Materialelor.
Specializarea: Știința Materialelor

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Metalurgie fizică 2
Teoria plasticităţii şi ruperii materialelor 1
Utilaje pentru ingineria materialelor
Procedee tehnologice în ingineria materialelor 1
Procedee tehnologice în ingineria materialelor 2

Semestrul II


Materiale metalice 1
Procedee tehnologice în ingineria materialelor 3
Materiale metalice 2
Materiale metalice 3
Teoria plasticităţii şi ruperii materialelor 2
Practică de specialitate

Discipline opționale

Semestrul I


Materiale şi produse sinterizate
Materiale amorfe şi nanocristaline
Materiale ceramice
Medii controlate în ingineria materialelor
Igineria suprafeţelor
Materiale ecologice

Semestrul II


Coroziunea suprafeţelor
Materiale polimerice

Discipline facultative

Semestrul I


 Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1

Semestrul II


Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul
preuniversitar obligatoriu 2
Educație antreprenorială 1