loader image

Ştiinţa Materialelor, anul III

Domeniul: Inginerie Materialelor. Specializarea: Știința Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Metalurgie fizică II Bazele tehnologice ale turnării
FD Extras Details FD Extras Details
Bazele teoretice ale deformărilor plastice Bazele teoretice ale turnării
FD Extras Details FD Extras Details
Bazele proceselor de încălzire Aliaje feroase
FD Extras Details FD Extras Details
Agregate și instalații termice metalurgice Aliaje neferoase
FD Extras Details FD Extras Details
  Practică
FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Metalurgia sudării Bazele metalurgice ale ruperii materialelor
FD Extras Details FD Extras Details
Microscopie optică și electronică Acoperiri metalice
FD Extras Details FD Extras Details
Metalurgia pulberilor Bazele tehnologice ale deformărilor plastice
FD Extras Details FD Extras Details
Analiza termică a materialelor metalice Difractometrie
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale refractare  
FD Extras Details  
Defectoscopie  
FD Extras Details  
Suprafețe, interfețe, aderenţă  
FD Extras Details  
Spectrometrie  
FD Extras Details  

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Tehnici de comunicare și negociere în industrie Tehnici de comunicare și negociere în industrie
FD Extras Details FD Extras Details
Proiectarea paginilor web  
FD Extras Details