loader image

Studii universitare de licență

Data limită de înscriere la admitere, sesiunea septembrie 2020 este 18 septembrie ora 14.00.

Candidații vor depune actele în original la secretariatul facultății (bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 41), după următorul program:

 • Luni-vineri între orele 900 – 1600
 • Sâmbăta între orele 900– 1300

Începând cu data de 14.09.2020, nu se mai fac înscrieri pentru absolvenții de licee provenite din mediul rural.

IMPORTANT! Candidații își vor depune dosarele cu
documente originale la facultatea la care a fost exprimată
prima opțiune, indiferent de rezultatul admiterii.

NUMĂR DE LOCURI-sesiunea septembrie 2020

CALENDAR ADMITERE

Sesiunea de toamnă: septembrie 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
 • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie

METODA DE SELECȚIE

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat

DOSARUL DE ADMITERE

Dosarul de înscriere online va conţine:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso;
 • Foaia matricolă în copie scanată;
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință, în copie scanată,din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă;

TAXE ADMITERE

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în cuantum de 100 lei, se plătește prin virament bancar la bănci comerciale sau  prin Poșta Română in contul:
Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
CUI: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă admitere Facultatea S.I.M.

IMPORTANT!  În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului, la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere, obiectul plății(taxa admitere), Facultatea S.I.M.
În cazuri excepționale, atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății S.I.M., prin POS.        

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/licenta/

Arhiva: