loader image

Studii universitare de licență

În sesiunile iulie și septembrie 2023, admiterea la studiile universitare de licență se va realiza online, prin concurs de dosare pe platforma informatică a universității  www.admitere.tuiasi.ro , cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor în original.


Număr de locuri pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2023

Domeniul
Ingineria materialelor

Locuri buget: 31
Locuri taxă: 29

Domeniul Inginerie mecanică

Locuri buget: 11
Locuri taxă: 8


Domeniul Inginerie industrială

Locuri buget: 12
Locuri taxă: 6

Admitere cetățeni non-UE


Calendar admitere

Sesiunea de vară: iulie 2023

 • Înscrierea candidaţilor: 3 – 21 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 22 iulie
 • Depunere contestații: 22 – 23 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 23 – 25 iulie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 26 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 27 – 28 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 29 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 30 – 31 iulie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2023

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 15 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie
 • Depunere contestații: 16 – 17 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 17 – 19 septembrie
 • Afișarea rezultatelor intermediare: 20 septembrie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 21 – 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Metoda de selecție

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Dosarul de admitere

Pentru înscrierea online(care se desfășoară conform calendarului), candidatul va scana actele în original enumerate mai jos, față-verso (unde este cazul), pentru a le încărca în secțiunea dedicată, pe platforma universității.

Candidații care nu au posibilitatea de a se înscrie online, se pot înscrie prin depunea dosarul direct la comisia de admitere în perioada de înscriere, în Amfiteatrul T2 (Rectorat, Corp T) , conform programului: 3 – 21 iulie 2023, Luni-Vineri 9:00 – 15:00

Dosarul de înscriere va conține:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere urmând să fie semnată în momentul în care candidatul depune dosarul de înscriere- fizic, la facultate.
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau în copie “conform cu originalul” (pentru cei înscriși în regim cu taxă);
 • Foaie matricolă, anexă la diploma de bacalaureat;
 • Certificatul de naştere, în copie “conform cu originalul”;
 • Dacă este cazul , acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie “conform cu originalul” (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
 • Cartea de identitate – în copie “conform cu originalul”
 • Adeverinţă medicală,  în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau adeverința de fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta /diploma de absolvire, în copie “conform cu originalul” (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
 • 2 fotografii tip buletin
 • 1 dosar plic
  Pentru informații suplimentare puteți consulta Procedura de admitere

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în cuantum de 100 lei, se plătește prin:

SAU

 • prin virament bancar la bănci comerciale (Exclus Card REVOLUT) sau  prin Poșta Română în contul:

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere

IMPORTANT!  În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului, la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere, obiectul plății (taxa admitere).
În cazuri excepționale, atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății S.I.M., prin POS.        

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/licenta/