loader image

Studii universitare de licență

În sesiunile iulie și septembrie 2021, admiterea la studiile universitare de licență se va realiza online, prin concurs de dosare pe platforma informatică a universității  www.admitere.tuiasi.ro , cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor în original.

Candidații care nu au posibilitatea de a se înscrie online, se pot înscrie prin depunerea dosarului direct la comisia de admitere în perioada de înscriere, la sediul facultății, de Luni-Vineri 9.00-15.00 și Sâmbăta 9.00-13.00

Număr de locuri pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Domeniul
Ingineria materialelor

Locuri buget: 39
Locuri mediu rural: 2
Locuri sistem protecție socială: 1
Locuri taxă: 40
Locuri români de pretutindeni: 5
Total locuri:

Domeniul Inginerie mecanică

Locuri buget: 22
Locuri mediu rural: 1
Locuri taxă: 2
Locuri români de pretutindeni: 4
Total locuri:

Domeniul Inginerie industrială

Locuri buget: 18
Locuri mediu rural: 1
Locuri taxă: 14
Locuri români de pretutindeni: 3
Total locuri:


Calendar admitere

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscriere candidaţi: 12 – 23 iulie
 • Afişare rezultate preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 – 25 iulie
 • Depunere acte în original: 24 – 28 iulie
 • Confirmare loc (depunere acte în original): 24 – 28 iulie
 • Afișare rezultate intermediare: 29 iulie
 • Confirmare loc (depunere acte în original): 30 iulie1 august
 • Afişare rezultate finale: 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscriere candidaţi: 6 – 17 septembrie
 • Afișare rezultate preliminare: 18 septembrie
 • Confirmare loc (depunere acte în original): 19-20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișare rezultate finale: 24 septembrie

Metoda de selecție

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Dosarul de admitere

Pentru înscrierea online(care se desfășoară conform calendarului), candidatul va scana actele în original enumerate mai jos, față-verso (unde este cazul), pentru a le încărca în secțiunea dedicată, pe platforma universității.

Dosarul de înscriere va conține:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere urmând să fie semnată în momentul în care candidatul depune dosarul de înscriere- fizic, la facultate.
 • Cartea de identitate – în copie conform cu originalul
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau în copie conform cu originalul (pentru cei înscriși în regim cu taxă);
 • Foaia matricolă în original sau în copie conform cu originalul (pentru cei înscriși în regim cu taxă);
 • Certificatul de naştere, în copie conform cu originalul;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie conform cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală,  în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau adeverința de fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta /diploma de absolvire, în copie conform cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă
 • 2 fotografii tip buletin
 • 1 dosar plic
  Pentru informații suplimentare puteți consulta Procedura de admitere

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în cuantum de 100 lei, se plătește prin:

SAU

 • prin virament bancar la bănci comerciale (Exclus Card REVOLUT) sau  prin Poșta Română în contul:

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
Cod fiscal: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă de înscriere la concursul de admitere

IMPORTANT!  În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului, la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere, obiectul plății (taxa admitere).
În cazuri excepționale, atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății S.I.M., prin POS.        

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/licenta/