loader image

Studii universitare de licență

Număr de locuri

Ingineria materialelor

Știința materialelor

Locuri buget:
Locuri taxă:
Locuri pentru românii de pretutindeni:
Total locuri:

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

Locuri buget:
Locuri taxă:
Locuri pentru românii de pretutindeni:
Total locuri:

Inginerie mecanică

Echipamente pentru procese industriale

Locuri buget:
Locuri taxă:
Locuri pentru românii de pretutindeni:
Total locuri:

Inginerie industrială

Ingineria securității în industrie

Locuri buget:
Locuri taxă:
Locuri pentru românii de pretutindeni:
Total locuri:


Calendar admitere

Sesiunea de vară: iulie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 12 – 29 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 30 iulie
 • Depunere contestații: 30 – 31 iulie
 • Depunere acte în original: 2 – 6 august
 • Afişare rezultat final admitere: 7 septembrie

Sesiunea de toamnă: septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 17 septembrie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 20 septembrie
 • Depunere contestații: 20 – 21 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie

Metoda de selecție

Concurs de dosare

MA = MBac

unde:
MA = medie admitere
MBac = media examenului de bacalaureat


Dosarul de admitere

Dosarul de înscriere online va conține:

 • Cerere de înscriere – aceasta va fi completată online de către candidat în contul creat pe platforma de admitere;
 • Cartea de identitate – în copie scanată
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie scanată față-verso;
 • Foaia matricolă în copie scanată;
 • Certificatul de naştere, în copie scanată;
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui (dacă este cazul), în copie scanată, (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală, în copie scanată, în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto-contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va transmite avizul psihologului/psihiatrului, în copie scanată, că poate urma forma respectivă de studii;
 • Adeverință, în copie scanată, din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare) sau adeverința de fost student, cu precizarea formei de finanțare (numărul de semestre la buget sau/și la taxă).
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta /diploma de absolvire, în copie scanată față-verso (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.

Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în cuantum de 100 lei, se plătește prin virament bancar la bănci comerciale sau  prin Poșta Română in contul:

 • Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
 • COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
 • CUI: 4701606
 • OBIECTUL PLĂŢII: taxă admitere Facultatea S.I.M.

IMPORTANT!  În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului, la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere, obiectul plății(taxa admitere), Facultatea S.I.M.
În cazuri excepționale, atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății S.I.M., prin POS.        

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/licenta/