loader image

Ingineria Procesării Materialelor, anul IV

Domeniul: Inginerie Materialelor
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Deformarea metalelor prin forjare (1) Deformarea metalelor prin forjare (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Tratamente termochimice (1) Tratamente termochimice (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Management Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă
FD Extras Details FD Extras Details
Laminarea metalelor (2)  
FD Extras Details
Utilaje și instalații metalurgice specifice  
FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Tragere-trefilare-extrudare Tratamente termomecanice
FD Extras Details FD Extras Details
Nanotehnologii Procedee și tehnologii  neconvenționale de deformare plastică
FD Extras Details FD Extras Details
Modelarea și optimizarea proceselor tehnologice (1) Modelarea și optimizarea proceselor tehnologice (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Management de mediu în procesarea materialelor metalice Proiectarea sistemelor tehnologice
FD Extras Details FD Extras Details
  Tratamente termice neconvenționale
  FD Extras Details
  Simularea proceselor tehnologice
  FD Extras Details