loader image

Ingineria Procesării Materialelor, anul IV

Domeniul: Inginerie Materialelor
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Management
Procedee tehnologice în ingineria materialelor 4
Tratamente termice şi termochimice 1
Utilaje tehnologice pentru turnarea
materialelor
Utilaje metalurgice pentru deformări plastice
Proiectarea tehnologiilor de procesare prin deformare plastică 1

Semestrul II


Proiectarea tehnologiilor de procesare prin deformare plastică 2
Tratamente termice şi termochimice 2
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă


Discipline opționale

Semestrul I


Procedee de procesare prin deformare plastică a materialelor
Proiectarea ecologică a produselor
Modelare şi simulare în procesarea materialelor 1
Optimizarea proceselor metalurgice 1

Semestrul II


Procedee neconvenţionale de procesare a materialelor 2
Procesarea materialelor nemetalice
Concepţie şi fabricaţie asistată de calculator
Procedee de formare în turnătorii
Modelare şi simulare în procesarea materialelor 2
Optimizarea proceselor metalurgice 2

Discipline facultative

Semestrul I


Educație antreprenorială 2

Semestrul II


Educație antreprenorială aplicată