loader image

Echipamente pentru Procese Industriale, anul III

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Tehnologii de procesare prin turnare Echipamente și instalații de încălzire
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnologii de procesare prin deformare plastică Echipamente tehnologice pentru turnătorii (1)
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnologii de tratament termic si termochimic Echipamente tehnologice pentru deformări plastice (1)
FD Extras Details FD Extras Details
Echipamente și instalații de încălzire Echipamente și instalații pentru tratamente termice
FD Extras Details FD Extras Details
  Mecanică și vibrații mecanice
  FD Extras Details
  Practică
  FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Traductori și tehnici de măsurare Echipamentul și tehnologia sudării
FD Extras Details FD Extras Details
Proiectarea asistată a sectoarelor de elaborare și turnare Simulare în teoria elasticității și plasticității
FD Extras Details FD Extras Details
Echipamente și tehnologii de procesare a pulberilor Fiabilitatea utilajelor pentru prelucrări la cald
FD Extras Details FD Extras Details
Proiectarea asistată a sectoarelor de deformare plastică Proiectarea asistată a sectoarelor de tratament termic
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Limba străină Limba străină
FD Extras Details FD Extras Details
Inventică Inventică
FD Extras Details FD Extras Details