loader image

Echipamente pentru Procese Industriale, anul III

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Tehnologii şi echipamente pentru turnătorii
Tehnologii de procesare prin deformare plastică
Tehnologii de tratament termic si termochimice
Proiectarea asistată de calculator 2
Echipamente și instalații de încălzire 1

Semestrul II


Echipamente și instalații de încălzire 2
Proiectarea asistată de calculator 3
Echipamente tehnologice pentru deformări plastice 1
Echipamente și instalații pentru tratamente termice
Tehnologie de fabricație 2
Echipamente tehnologice pentru turnătorii 1
Practică de specialitate

Discipline opționale

Semestrul I


Traductori și tehnici de măsurare
Proiectarea asistată a sectoarelor de elaborare și turnare

Semestrul II


Fiabilitatea utilajelor pentru prelucrări la cald
Simulare în teoria elasticității și plasticității

Discipline facultative

Semestrul I


Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1

Semestrul II


 Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
Educație antreprenorială 1