loader image

Echipamente pentru Procese Industriale, anul II

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Mecanisme
Mecanica fluidelor
Toleranțe și control dimensional
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 3
Organe de mașini 1
Rezistența materialelor
Organe de mașini 1
Limbi moderne 3
Educație fizică și sport 3

Semestrul II


Termotehnică
Metode numerice
Organe de mașini (2)
Electrotehnică și acționări electrice
Acționări hidraulice și pneumatice
Limbi moderne 4
Educație fizică și sport 4
Practică de domeniu

Discipline opționale

Semestrul I


Tehnologie de fabricație 1
Electronică aplicată
Economie generală
Noțiuni de dreptul muncii

Semestrul II


Proiectarea asistată de calculator 1
Automatică
Tehnologia materialelor 1
Mașini unelte și prelucrări prin așchiere

Discipline facultative

Semestrul I


Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării

Semestrul II


Didactica specializării
Etică și integritate