loader image

Echipamente pentru Procese Industriale, anul II

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Mecanisme Termotehnică generală
FD Extras Details FD Extras Details
Mecanica fluidelor Metode numerice
FD Extras Details FD Extras Details
Toleranțe și control dimensional Electrotehnică și acționări electrice
FD Extras Details FD Extras Details
Programarea calculatorului și limbaje de programare (3) Acționări hidraulice și pneumatice
FD Extras Details FD Extras Details
Organe de mașini (1) Organe de mașini (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Rezistența materialelor Limbi moderne
FD Extras Details FD Extras Details
Economie Educație fizică
FD Extras Details FD Extras Details
Limbi moderne Practică
FD Extras Details FD Extras Details
Educație fizică  
FD Extras Details  

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Tehnologia prelucrărilor mecanice (1) Tehnologia prelucrărilor mecanice (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Electronică aplicată în procese industriale Automatică aplicată în procese industriale
FD Extras Details FD Extras Details
  Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
FD Extras Details
  Tehnologia materialelor
FD Extras Details

Discipline facultative

Semestrul I
Pedagogie II
FD Extras Details
Didactica specialității
FD Extras Details