loader image

Echipamente pentru Procese Industriale, anul I

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Analiză matematică Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
FD Extras Details FD Extras Details
Chimie Mecanică
FD Extras Details FD Extras Details
Fizică (1) Fizică (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (1) Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Știința și ingineria materialelor (1) Știința și ingineria materialelor (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Desen tehnic și infografică (1) Desen tehnic și infografică (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Limbi moderne Limbi moderne
FD Extras Details FD Extras Details
Educație fizică și sport Educație fizică și sport
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I
Istoria construcției europene Cultură și civilizație european
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Psihologia educației Pedagogie (1)
FD Extras Details FD Extras Details