loader image

Utile

Proceduri

1. Procedura de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de licență-PO.DID.01, aprobată la data de 26.11.2021, ediția 4, revizia 8

2. Procedura de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de masterat-PO.DID.02, aprobată la data de 26.11.2021, ediția 2, revizia 8

3. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licență(Ciclul I-Sistem Bologna)-PO.DID.08, aprobată la data de 25.03.2022, ediția 3, revizia 5

4. Procedura de finalizare a studiilor universitare de masterat(Ciclul II-Sistem Bologna)-PO.DID.09, aprobată la data de 25.03.2022, ediția 3, revizia 4.

Formulare cereri

Cerere de repetare a anului de studii
Cerere de încheiere a situației școlare în sesiunea de toamnă (valabil doar pentru studenții de an terminal)
Cerere de reînscriere în anul de studii (valabil doar pentru studenții de an terminal)


Biblioteca facultății se află în incinta Facultății de Mecanică, etaj 1 și funcționează după acest orar