loader image

Utile

SITUAȚII ȘCOLARE 2021-2022

LICENȚĂ
Anul I Ingineria materialelor
Anul I Echipamente pentru procese industriale
Anul I Ingineria securității în industrie
Anul II Ingineria materialelor
Anul II Echipamente pentru procese industriale
Anul II Ingineria securității în industrie
Anul III Știința materialelor
Anul III Ingineria procesării materialelor
Anul III Echipamente pentru procese industriale
Anul III Ingineria securității în industrie

MASTER
Anul I Materiale avansate și tehnici de analiză experimentală
Anul I Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor
Anul I Sisteme industriale pentru tehnologii moderne
Anul I Ingineria securității și sănătății în muncă

Proceduri

1. Procedura de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de licență-PO.DID.01, aprobată la data de 28.09.2022

2. Procedura de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de masterat-PO.DID.02, aprobată la data de 14.09.2022

3. Procedura de finalizare a studiilor universitare de licență (Ciclul I-Sistem Bologna)-PO.DID.08, aprobată la data de 14.09.2022

4. Procedura de finalizare a studiilor universitare de masterat(Ciclul II-Sistem Bologna)-PO.DID.09, aprobată la data de 14.09.2022

Formulare cereri

Cerere de repetare a anului de studii
Cerere de încheiere a situației școlare în sesiunea de toamnă (valabil doar pentru studenții de an terminal)
Cerere de reînscriere în anul de studii (valabil doar pentru studenții de an terminal)


Biblioteca facultății se află în incinta Facultății de Mecanică, etaj 1 și funcționează după acest orar