loader image

Conducere

DECAN

Conf.univ.dr.ing. Gheorghe BĂDĂRĂU

Program audienţe: Luni, 10.00 – 12.00
Tel/Fax: 0729 031 511 / 0232 230 009
e-mail: gheorghe.badarau@academic.tuiasi.ro

Prodecan

Prof.univ.dr.ing. Radu-Ioachim COMĂNECI

PRODECAN cu activitatea didactică, de asigurare a calității și pentru relația cu studenții
Program audienţe: Miercuri, 12.00 – 14.00
Tel/Fax: 0745 313 859 / 0232 230 009
e-mail: radu-ioachim.comaneci@academic.tuiasi.ro

Prodecan

Prof.univ.dr.ing. Costică BEJINARIU

PRODECAN cu activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare și informatizare
Program audienţe: Marți și Joi, 14.00 – 16.00
Tel/Fax: 0745 750 286 / 0232 230 009
e-mail: costica.bejinariu@academic.tuiasi.ro

Prodecan

Prof.univ.dr.ing.
Nicanor CIMPOEȘU

PRODECAN  responsabil cu imaginea universitară și oferta educațională
Program audiențe: 
Tel/Fax: 
e-mail: nicanor.cimpoesu@academic.tuiasi.ro


Administrație

Administrator şef facultate

Adrian GRECU

E-mail: adrian.grecu@staff.tuiasi.ro

Administrator patrimoniu

Cătălina ȘINDILARU

E-mail: catalina.sindilaru@staff.tuiasi.ro


Secretariat

Adresă secretariat:
Str. Prof.univ.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 41, cod 700050
Tel./Fax: 0232-230009

Secretar facultate

Ana-Maria SCRIPCARIU

E-mail: ana-maria.scripcariu@staff.tuiasi.ro

Secretar facultate

Oana ALEXANDRU

E-mail: oana.alexandru@staff.tuiasi.ro


Consiliul facultății

Decan

Gheorghe BĂDĂRĂU

Conf.univ.dr.ing.

Prodecan

Costică BEJINARIU

Prof.univ.dr.ing.

Prodecan

Radu Ioachim COMĂNECI

Prof.univ.dr.ing.

Prodecan

Nicanor CIMPOEȘU

Prof.univ.dr.ing.

Director Departament IMSI

Ioan-Gabriel SANDU

Conf.univ. dr.ing.

Director Departament SM

Mihai AXINTE

Conf.univ. dr.ing.

Director Departament TEPM

Petrică VIZUREANU

Prof.univ.dr.ing.

Alina-Adriana MINEA

Prof.univ.dr.ing.

Maricel AGOP

Prof.univ.dr.fiz.

Manuela PERJU

Șef.lucr.univ.dr.ing.

Adrian ALEXANDRU

Conf.univ.dr.ing.

Ioan RUSU

Conf.univ.dr.ing.


Studenţi

Student

Andra-Maria-Greta IORDACHE

Student

George-Ștefăniță ȚÂRU

Student

Ionela-Andreea PINTILIE

Student

Cristiana CHIRIAC-MORUZZI

Student

Alin GHERMAN