loader image

Participare la conferințe

Reprezentarea Facultății SIM în conferințe internaționale dedicate, în întregime sau pe secțiuni, Aliajelor cu Memoria Formei

La Facultatea SIM aliajele cu memoria formei (AMF) reprezintă una dintre temele predilecte de studiu și cercetare. În perioada 1997-2014 au fost susținute 12 teze de doctorat pe această temă.

Rezultatele acestei activități s-au concretizat, în ultimii 10 ani și prin 7 contracte/ granturi de cercetare științifică, obținute prin competiție națională, dintre care două se află în curs de derulare.

Pentru diseminarea rezultatelor cercetării științifice, membrii facultății SIM au participat, în ultimii 10 ani, la următoarele manifestări științifice internaționale, desfășurate în străinătate:

 1. 28 Septembrie – 2 Octombrie 2005, 12th Metallurgy & Materials Congress, IMMC 12, Istanbul, Turcia;
 2. 10-15 Septembrie 2006, 7th European Symposium on Martensitic Transformations ESOMAT 2006, Bochum, Germania;
 3. 10-14 Septembrie 2007, European Congress on Advanced Materials and Processes, EUROMAT 2007, Symposium B23, Shape Memory and Amorphous Alloys, Nürnberg, Germania;
 4. 17-21Septembrie 2007, European Materials Research Society-Fall Meeting, E-MRS 2007, Symposium E: Shape Memory Materials for Smart Systems, Warszava, Polonia;
 5. 21-25 Septembrie 2008, Shape Memory and Superelastic Technologies SMST 2008, Stresa, Italia;
 6. 7-11 Septembrie 2009, 8th European Symposium on Martensitic Transformations ESOMAT 2009, Praga, Republica Cehă;
 7. 7-11 Iunie 2010, European Materials Research Society- Spring Meeting, E-MRS 2010, Symposium S Shape memory materials for smart systems III, Strasbourg, Franța;
 8. 11 – 13 Noiembrie 2010, 15th International Metallurgy and Materials Congress, IMMC 2010, Istanbul, Turcia;
 9. 12-15 Septembrie 2011, European Congress on Advanced Materials and Processes, EUROMAT 2011, Symposium A54 – Shape Memory Alloys (SMA) – Materials and Devices, Montpellier, Franța;
 10. 9-16 Septembrie, 2012, 9th European Symposium on Martensitic Transformations – ESOMAT 2012, Saint-Petersburg, Rusia;
 11. 20-24 Mai 2013, Shape Memory and Superelastic Technologies SMST 2013, Praga, Republica Cehă;
 12. 6-11 Iulie 2014, International Conference on Martensitic Transformations, ICOMAT 2014, Bilbao, Spania.
 13. 13-15 Iulie 2014, Modern Technologies in Industrial Engineering, ModTech 2014, Gliwice, Polonia;
 14. 11-13 Septembrie 2014, International Metallurgy and Materials Congress, IMMC 2014, Istanbul, Turcia

În anul 2015 Facultatea SIM a fost reprezentată la trei manifestări științifice internaționale, cu lucrări și participanți care sunt prezentați în continuare:

I. 5-8 Mai, Wildbad Kreuth, Bavaria, Germania, High-Temperature Shape Memory Alloys, HTSMAs, (3 participanți)

Kreuth 2015
HTSMAS_LGBujoreanu
 1. E. Mihalache, B. Pricop, N.-M. Lohan, M.-G. Suru, B. Ozkal, L.-G. Bujoreanu, Dynamic-Mechanical Analysis of Mechanically Alloyed Fe-Mn-Si-Cr-Ni Shape Memory Alloy, (prezentare orală L.-G. Bujoreanu);
 2. M.-G. Suru, N.-M. Lohan, E. Mihalache, B. Pricop, R.I. Comăneci, C. Baciu, L.-G. Bujoreanu, AFM Evaluation of Pre-straining Degree Effects on the Dimensions of Stress Induced Martensite Plates in Fe-Mn-Si Based SMAs, (prezentare sub formă de poster M.-G. Suru);
 3. N. Cimpoeșu, N.-M. Lohan, B. Pricop, M.G. Suru, R.I. Comăneci, E. Mihalache, B. Özkal, L.G. Bujoreanu, Structural-Morphological Fluctuations Induced by Thermomechanical Processing in a FeMnSi-based Shape Memory Alloy, (prezentare sub formă de poster B. Pricop).
fimpart

II. 12-15 Iunie, Hyderabad, India, Frontiers in Materials Processing, Applications, Research and Technology, FiMPART 2015 (1 participant)1. Leandru-Gheorghe Bujoreanu, Marius-Gabriel Suru, Bogdan Pricop, Nicoleta Monica Lohan, Bogdan Istrate, Structural and chemical variations induced by thermomechanical cycling in shape memory actuators, (prezentare orală L.G.Bujoreanu).

ESOMAT_2015_Selfie

III. 14-18 Septembrie, 10th European Symposium on Martensitic Transformations, ESOMAT 2015, (5 participanți)

 1. E. Mihalache, B. Pricop, M.G. Suru, N.M. Lohan, R.I. Comăneci, B. Istrate, B. Özkal, L.G. Bujoreanu, Factors influencing martensite transitions in Fe-based shape memory alloys (prezentare orală E.Mihalache);
 2. Leandru-Gheorghe Bujoreanu, Viorel Goanță, Nicanor Cimpoeșu, Carmela Gurău, Marius-Gabriel Suru, Elena Mihalache, Gheorghe Gurău, Hardness-Gradient Reversion in FeMnSiCr Shape Memory Alloy Modules Produced by High-Speed High Pressure Torsion (prezentare sub formă de poster L.-G. Bujoreanu);
 3. M.G.Suru, N.M. Lohan, B. Pricop, N. Cimpoeșu, L.G. Bujoreanu, Dynamic mechanical analysis of phase structure effects on cyclic thermomechanical behavior of a Cu-Al-Ni SMA (prezentare sub formă de poster M.-G. Suru);
 4. B. Pricop, E. Mihalache, N.M. Lohan, B. Istrate, B. Özkal, L.G. Bujoreanu, Powder metallurgy and mechanical alloying effects on the formation of thermally induced martensite in an FeMnSiCrNi SMA (prezentare sub formă de poster B. Pricop);
 5. N.M. Lohan, B. Pricop, M. G. Suru, E. Mihalache, L.G. Bujoreanu, Thermal analysis of processing effects in CuZnAl SMAs (prezentare sub formă de poster N.M.Lohan)
EMihalache_Bujoreanu_ESOMAT

Între 9-15 Iulie 2017, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași a participat la cea mai mare conferință internațională dedicată materialelor cu memoria formei (ICOMAT) care a avut loc în Chicago USA , fiind reprezentată de Prof.Dr.Ing. Leandru-Gheorghe BUJOREANU de la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor. Singurul român prezent la această conferință a susținut o lucrare elaborată în colaborare cu Universitatea Tehnică din Istanbul. Titlul lucrării, prezentată în cadrul secțiunii Interactions of phase transformations and plasticity a fost The influence of α` (bcc) martensite on the dynamic and magnetic response of powder metallurgy FeMnSiCrNi shape memory alloys.

La ICOMAT 2017 au fost prezenți reprezentanți din peste 50 de țări care și-au prezentat și argumentat ultimele descoperiri în domeniul materialelor inteligente și a transformării martensitice pentru dezvoltarea așa-zisului genom al materialelor. Printre cercetătorii prezenți la această conferință au fost remarcați reprezentanți ai US ARMY și NASA, care s-au aratat direct interesați de acest domeniu pentru care se întrevede o dezvoltare uimitoare în viitorul apropiat.