loader image

Practică

Conform Calendarului anului universitar 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 95/2021, Stagiul de practică pentru studenții din anii II și III – studii universitare de licență, se va desfășura în perioada 27 iunie – 15 iulie 2022 , în mod organizat, sub îndrumarea cadrelor didactice (conform tabelului de mai jos) sau individual, la solicitarea studenților, în societăți de profil din Iași sau din alte localități.

Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți vor depune la Secretariatul facultății, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu societatea, completată în totalitate și semnată (formularul tip poate fi descărcat de aici), până la data de 24 iunie 2022. Acești studenți vor putea susține colocviul de practică la data planificată pentru grupa lor sau în sesiunea de restanțe din septembrie.

Înainte de începerea practicii, studenții care doresc efectuarea stagiului în societăți de profil, se vor informa asupra conținutului Caietului de practică și a Fișei disciplinei la cadrul didactic la care a fost repartizată grupa din care fac parte, astfel:


  • Workshop 1, 13.07.2022, 14.00 – Additive manufacturing technology – 3D printing
  • Workshop 2, 20.10.2022, 14.00 – Description of the results of the project

Practică antreprenorială pentru studenții S.I.M. în industria electrică și a imprimării 3D

În cadrul facultății se va desfăsura proiectul ”Practică antreprenorială pentru studenții S.I.M. în industria electrică și a imprimării 3D” prin care studenții vor urma un curs pe trei module despre antreprenoriat și vor realiza un stagiu de practică la două companii partenere.

Un proiect derulat în cadrul programului Universitatea Antreprenorială, finanțat de către Romanian-American Foundation.

10 proiecte de educație antreprenorială vor fi implementate în 9 universități din țară, cu sprijinul Romanian-American Foundation | JA Romania