loader image

Practică

Conform Calendarului anului universitar 2020-2021, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 173/07.07.2020, Stagiul de practică pentru studenții din anii II și III – studii universitare de licență, se va desfășura în perioada 28 iunie – 16 iulie 2021 ONLINE, în mod organizat, sub îndrumarea cadrelor didactice (conform tabelului de mai jos) sau individual, la solicitarea studenților, în societăți de profil din Iași sau din alte localități.

Studenții care doresc să efectueze stagiul de practică în alte societăți vor trimite, pe adresa de email: secretariatsim@tuiasi.ro, o cerere adresată domnului Decan, însoțită de Convenția încheiată cu societatea, completată în totalitate, semnată și scanată (formularul tip poate fi descărcat de aici), până la data de 25 iunie 2021. Acești studenți vor putea susține colocviul de practică tot ONLINE la data planificată pentru grupa lor sau în sesiunea de restanțe din septembrie.

Înainte de începerea practicii, studenții care doresc efectuarea stagiului în societăți de profil, se vor informa asupra conținutului Caietului de practică și a Fișei disciplinei la cadrul didactic la care a fost repartizată grupa din care fac parte, astfel: