loader image

Taxe

Vă informăm că taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2021/2022 poate fi achitată prin transfer bancar la bănci comerciale sau prin Poșta Română, cu obligația transmiterii dovezii de plată a taxei la adresa de e-mail catalina.sindilaru@staff.tuiasi.ro

Beneficiar: Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
Cod IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
CUI: 4701606
Obiectul plății: taxă de școlarizare/taxă înmatriculare/etc. Facultatea S.I.M.

De asemenea, studenții Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași își pot plăti integral online toate taxele de școlarizare, care țin de activitatea didactică, cât și taxele din campus, prin adresa https://taxe.tuiasi.ro

Există însă și o serie de plăți care pot fi făcute în sprijinul activității didactice, pentru a evita cozile de la casierie sau de la bănci: taxe de reexaminare, de reînmatriculare, de înscriere după întreruperea studiilor sau de refacere a activității didactice.

Toate sunt disponibile și pot fi consultate pe taxe.tuiasi.ro.

Platforma poate fi utilizată și de către absolvenții TUIASI pentru achitarea taxei de eliberare a actelor de studiu sau chiar și de cadre didactice pentru diverse taxe care vizează activitatea în cadrul universității.