loader image

Taxe

Taxa de școlarizare studii de licență pe an univ.2023/2024 : 2500 lei
Taxa de școlarizare studii de masterat pe an univ. 2023/2024 : 3000 lei

Hotărâre Senat nr. 64/2023 privind aprobarea cuantumului taxelor administrative pentru anul universitar 2023/2024

Vă informăm că taxele de școlarizare pot fi achitate

  • prin transfer bancar la bănci comerciale sau prin Poșta Română, cu obligația transmiterii dovezii de plată a taxei la adresa de e-mail catalina.sindilaru@staff.tuiasi.ro

Beneficiar: Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
Cod IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
CUI: 4701606
Obiectul plății: taxă de școlarizare/taxă înmatriculare/etc. Facultatea S.I.M.

SAU

  • accesând https://taxe.tuiasi.ro

Platforma poate fi utilizată și de către absolvenții TUIASI pentru achitarea taxei de eliberare a actelor de studiu sau chiar și de cadre didactice pentru diverse taxe care vizează activitatea în cadrul universității.