loader image

Taxă de școlarizare

Vă informăm că taxa de școlarizare aferentă anului universitar 2019/2020 poate fi achitată prin transfer bancar la bănci comerciale sau prin Poșta Română, cu obligația depunerii dovezii de plată a taxei la adresa de e-mail agrecu@tuiasi.ro

Beneficiar: Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” din Iași
Cod IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
CUI: 4701606
Obiectul plății: taxă de școlarizare Facultatea S.I.M.