loader image

Prezentare

Mesajul decanului

Ai reuşit să-ţi îndeplineşti visul de a deveni student la una din cele mai importante universităţi tehnice din România. Eşti „un om câştigat”pentru că noi, dascălii, îţi vom oferi, cu mult profesionalism şi experienţă în domeniu, abilitatea tehnico-ştiinţifică de care ai nevoie pentru deplina încredere în forţele proprii.

Creşterea intelectuală şi morală nu este mai puţin necesară decât bunăstarea materială. A şti este o nevoie vitală, a gândi este o necesitate. O minte nehrănită cu ştiinţă şi cu înţelepciune slăbeşte. Pentru a descoperi idei importante şi adevărate trebuie să fii vigilent cu tine însuţi, să revii de o sută de ori la punctul de plecare, să-ţi verifici în fiecare clipă presupunerile, să ştii să laşi multe lucruri la o parte, să distingi posibilităţile de certitudini, să măsori probabilitatea, să înaintezi cu metodă pe calea largă şi încercată a analizei şi experienţei.

Ştiinţa şi puterea sunt unul şi acelaşi lucru. Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce ştii, îi înveţi ceea ce eşti. Rădăcina miraculoasă a convingerilor este doar experienţa, iar raţionamentele minţii se fac din experienţe sigure şi repetate. Din acest motiv, orice speculaţii intelectuale devin sterile atâta vreme cât rămân rupte de acţiune şi de experienţă.

Fie ca la absolvire să poţi spune cu motivaţie şi speranţă: „Eu sunt câte puţin din tot ce am întâlnit”.

DECAN

Conf.univ.dr.ing. Gheorghe BĂDĂRĂU


Înfiinţată în anul 1990, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte actualmente specialişti în trei domenii de importanţă majoră în industrie: Ingineria materialelor, Inginerie mecanică şi Inginerie Industrială.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor pregăteşte şi studenţii facultăţilor de Mecanică şi Construcţii de Maşini şi Management Industrial la disciplinele Studiul Materialelor, Tehnologia Materialelor şi Tratamente Termice.

În prezent există patru specializări la studiile universitare de LICENŢĂ şi anume: Ştiinţa Materialelor, Ingineria Procesării Materialelor (domeniul Ingineria materialelor), Echipamente pentru Procese Industriale (domeniul Inginerie mecanică) şi Ingineria Securităţii în Industrie (domeniul Inginerie Industrială).

În anul universitar 2023/2024 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor are un număr de peste 671 de studenţi (cu finanţare de la buget).

Studiile universitare de masterat sunt structurate pe patru direcţii: Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală (MATAE)Tehnici avansate în ingineria procesării materialelo(TAIPM)(domeniul Ingineria Materialelor) şi Sisteme industriale pentru tehnologii moderne (SITM), (domeniul Inginerie Mecanică), Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă (ISSM)(domeniul Inginerie Industrială) .

În cadrul facultăţii se pot organiza la cerere studii postuniversitare de specializare pentru Evaluator de risc în securitate şi sănătate în muncă.

Programul de pregătire universitară avansată – ŞCOALA DOCTORALĂ, în domeniul Ingineria Materialelor este susţinut prin activitatea a opt profesori conducători de doctorat, care au la dispoziţie o puternică dotare tehnică, cu aparatură de cel mai înalt nivel în domenii de cercetare actuale (microscopie optică, de forţă atomică şi electronică; dilatometrie şi calorimetrie diferenţială; ingineria suprafeţelor; încercări mecanice şi tehnologice; procesarea de materiale avansate etc.)

Activitatea de cercetare ştiinţifică îşi găseşte recunoaşterea naţională şi internaţională în tradiţionala manifestare „Congresul Internaţional de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor” care a ajuns la a VIII-a ediţie.

În anul 2012 facultatea noastră, în colaborare cu Asociația Tehnică de Turnătorie din Romania, au găzduit cea de-a 21-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE TURNĂTORIE şi EXPOZIŢIE. Desfăşurare: 12-14 Iunie, 2012 Iaşi, ROMÂNIA.

Începând cu anul 2010 facultatea noastră a organizat bianual şcoala de vară „ADVANCES IN HEAT TRANSFER ENHANCEMENT: FROM BASIC TO NANO” având ca invitaţi specialişti în domeniu din ţară şi de peste hotare.

Prestigiosul Buletin al Institutului Politehnic din Iaşi este reprezentat la nivelul facultăţii noastre prin secţia „Ştiinţa şi Ingineria Materialelor”, revistă recunoscută pe plan naţional şi internaţional.