loader image

Finalizare studii

Pentru eliberarea diplomei de inginer/master (inclusiv pentru absolvenții promoției 2022), Biroul Acte de Studii al TUIasi desfășoară activitatea de lucru cu publicul doar cu programare prealabilă on-line, la adresa: https://www.tuiasi.ro/acte-de-studii/ – buton „PROGRAMEAZĂ-TE AICI” 

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE și COMPONENȚA COMISIILOR DE FINALIZARE pentru sesiunea FEBRUARIE 2024

Studii de licență

Procedura de finalizare a studiilor universitare de licență.

Examenul de diplomă din sesiunea FEBRUARIE 2024  va consta în:

 • Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.

Pentru înscrierea la examenul de diplomă, absolvenții vor depune, cu minim 5 zile înaintea susținerii examenului, la secretariatul facultății, următoarele documente:

 • Cererea de înscriere (vezi model cerere SM, IPM, EPI, ISI ) semnată de solicitant și de către conducătorul științific al lucrării;
 • Proiectul de diplomă;
 • Un CD ce conține proiectul de diplomă și rezumatul (prezentarea PowerPoint); Pe CD se va trece numele, prenumele și programul de studii absolvit ;
 • Referatul de apreciere al conducătorului științific, semnat;
 • Două fotografii color 3/4 pentru diplomă, realizate într-un Studio foto (pe verso se vor trece numele, prenumele, programul de studii absolvit si promotia);
 • Copie după cartea de identitate.

Studii de masterat

Procedura de finalizare a studiilor universitare de masterat

Important!
Absolvenții care vor susține examenul de disertație trebuie să aibă la dosar, diploma de inginer/licență. Studenții care au finalizat studiile de licență la facultatea noastră și nu au ridicat această diplomă de la Rectoratul universității, se vor programa on-line, la adresa: https://www.tuiasi.ro/acte-de-studii/ – buton „PROGRAMEAZĂ-TE AICI” 
În ziua programată absolvenții vor veni la Secretariatul facultății pentru a ridica o adeverința cu care vor merge la Rectorat-Biroul Acte de Studii.

Examenul de disertație din sesiunea FEBRUARIE 2024  va consta în:

 • Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Pentru înscrierea la examenul de disertație, absolvenții vor depune, cu 5 zile înaintea susținerii examenului, la secretariatul facultății, următoarele documente:

 • Cererea de înscriere (vezi model cerere MATAE, TAIPM, ISSM, SITM) semnată de solicitant și de către conducătorul științific al lucrării;
 • Lucrarea de disertație;
 • Un CD inscripționat cu lucrarea de disertație și rezumatul (prezentarea PowerPoint); Pe CD se va trece numele, prenumele și programul de studii absolvit ;
 • Referatul de apreciere al conducătorului științific;
 • Copie după cartea de identitate.

FIȘĂ DE LICHIDARE ABSOLVENT