loader image

Finalizare studii

Pentru eliberarea diplomei de inginer/master (inclusiv pentru absolvenții promoției 2021), Biroul Acte de Studii al TUIasi va desfășura activitatea de lucru cu publicul doar cu programare prealabilă on-line, la adresa: https://www.tuiasi.ro/acte-de-studii/ – buton „PROGRAMEAZĂ-TE AICI” 

Studii de licență

Examenul de diplomă din sesiunea FEBRUARIE 2023  va consta în:

 • Prezentarea și susținerea proiectului de diplomă.

Pentru înscrierea la examenul de diplomă, absolvenții vor depune, cu minim 5 zile înaintea susținerii examenului, la secretariatul facultății, următoarele documente:

 • Cererea de înscriere (vezi model cerere SM, IPM, EPI, ISI ) semnată de solicitant și de către conducătorul științific al lucrării;
 • Proiectul de diplomă;
 • Un CD inscripționat cu proiectul de diplomă și rezumatul (prezentarea PowerPoint); Pe CD se va trece numele, prenumele și programul de studii absolvit ;
 • Referatul de apreciere al conducătorului științific, semnat;
 • Două fotografii color 3/4 pentru diplomă, realizate într-un Studio foto (pe verso se vor trece numele, prenumele, programul de studii absolvit si promotia);
 • Copie după cartea de identitate.

Procedura actualizată de finalizare a studiilor universitare de licență.

Studii de masterat

Important! Absolvenții care vor susține examenul de disertație trebuie să aibă la dosar, diploma de inginer sau licență. Studenții care au finalizat studiile de licență la facultatea noastră și nu au ridicat această diplomă de la Rectoratul universității, se vor programa mai întâi, trimițând un email la adresa diplomas@tuiasi.ro (menționând numele, prenumele, facultatea, programul de studii absolvit precum și promoția). În ziua programată absolvenții vor veni la Secretariatul facultății pentru a ridica o adeverința cu care vor merge la Rectorat-Biroul Acte de Studii.

Examenul de disertație din sesiunea FEBRUARIE 2023  va consta în:

 • Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Pentru înscrierea la examenul de disertație, absolvenții vor depune, cu 5 zile înaintea susținerii examenului, la secretariatul facultății, următoarele documente:

 • Cererea de înscriere (vezi model cerere MATAE, TAIPM, ISSM, SITM) semnată de solicitant și de către conducătorul științific al lucrării;
 • Lucrarea de disertație;
 • Un CD inscripționat cu lucrarea de disertație și rezumatul (prezentarea PowerPoint); Pe CD se va trece numele, prenumele și programul de studii absolvit ;
 • Referatul de apreciere al conducătorului științific;
 • Copie după cartea de identitate.

Procedura actualizată de finalizare a studiilor universitare de masterat

Absolvenții programului de studii MATAE vor suține examenul de disertație începând cu ora 9.00 la Departamentul IMSI.

FIȘĂ DE LICHIDARE ABSOLVENT