loader image

Finalizare studii

Studii de licență

În contextul pandemiei cu COVID-19, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, examenul de diplomă din sesiunea FEBRUARIE 2022 se va desfășura exclusiv online și va consta în:

  • Prezentarea și susținerea examenului de diplomă.

Pentru înscrierea la examenul de diplomă, sesiunea FEBRUARIE 2022, absolvenții vor transmite online până pe data de 26 ianuarie 2022, pe adresa secretariatsim@tuiasi.ro un email cu subiectul: Înscriere examen finalizare_nume student_specializarea la care va atașa următoarele :

Procedura actualizată de finalizare a studiilor universitare de licență.

După susținerea proiectului de diplomă (la ridicarea adeverinței de absolvire a studiilor de licență), absolvenții sunt rugați să aducă la Secretariatul facultății, două fotografii color de dimensiunea 3/4 cm, realizate recent într-un Studio foto (exclus PIM). Pe verso își vor scrie numele, prenumele, promoția și programul de studii absolvit.


Studii de masterat

În contextul pandemiei cu COVID-19, ca urmare a instituirii unor măsuri excepţionale la nivel local şi naţional, examenul de disertație din sesiunea FEBRUARIE 2022 se va desfășura exclusiv online și va consta în:

  • Prezentarea și susținerea lucrării de disertație

Pentru înscrierea la examenul de disertație, sesiunea FEBRUARIE 2022, absolvenții vor transmite online, până pe data de 26 ianuarie 2022, pe adresa secretariatsim@tuiasi.ro un email cu subiectul: Înscriere examen finalizare_nume student_specializarea la care va atașa următoarele :

Procedura actualizată de finalizare a studiilor universitare de masterat