loader image

Ştiinţa Materialelor, anul I

Domeniul: Ingineria Materialelor.
Specializarea: Ştiinţa Materialelor

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Analiză matematică
Chimie
Fizică 1
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1
Știința și ingineria materialelor 1
Desen tehnic și infografică 1
Limbi moderne 1
Educație fizică și sport 1

Semestrul II


Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Mecanică
Fizică 2
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2
Știința și ingineria materialelor 2
Desen tehnic și infografică 2
Limbi moderne 2
Educație fizică și sport 2

Discipline opționale

Semestrul I


Istoria construcției europene
Cultură și civilizație european

Discipline facultative

Semestrul I


Psihologia educației

Semestrul II


Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curricumului