loader image

Burse

An universitar 2023-2024

Semestrul I
Rugăm ca studenții care se regăsesc pe liste să trimită codul IBAN al contului la care este titular (extras de cont), însoțit de copie după CI- din contul institutional de student pe adresa secretariatsim@tuiasi.ro sau să le depună la Secretariatul facultății până pe data de 30 noiembrie 2023.

ANUNŢ IMPORTANT
Privind acordarea burselor de perfomanţă pentru rezultate deosebite la învățătură – 2023 – 2024

Studenții cu taxă care indeplinesc criteriile de acordare a bursei de performanță pentru rezultate deosebite la învățătură, trebuie să depună :
• adeverință în cazul în care a mai fost student, din care să reiasă forma de finanțare și dacă a beneficiat de bursă pe parcursul anilor de studii

Totodată, vă aducem la cunoștință următoarele:
Conform Art.54. din Procedură, Studenţii care urmează simultan sau succesiv două programe de studii în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre
instituţii. Atribuirea bursei se realizează la programul de studiu urmat în instituţia de învăţământ superior pentru care optează studentul, de regulă cel pentru care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original,
pe bază de cerere. După atribuirea bursei studentul va aduce în termen de 3 zile lucrătoare o adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de învăţământ superior) respectivă. În cazul în care nu poate obține această adeverință în termen de 3 zile, studentul va aduce o declarație notarială pe propria răspundere că nu este bursier la altă facultate.

Procedura de acordare a burselor studenților de la ciclurile de licență și masterat din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi ” din Iași
Anexe procedură

Anunț și acte necesare.
Adresa Oficiul Juridic

Dosarele pentru bursa socială se vor depune la secretariatul facultății, în intervalul orar destinat programului de lucru cu studenții, până la data de 30 octombrie 2023.
Studentii care au depus deja dosarul pentru acordarea bursei de ajutor social, vor veni cu completari de acte pana pe data de 30 octombrie 2023.


Băncile agreate de către Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași, pentru plata burselor studenţilor, sunt:

  • RAIFFEISEN BANK
  • BANCA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE
  • BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
  • BANCA TRANSILVANIA
  • ING BANK

Dosarele pentru bursa de ajutor social se vor depune la Secretariatul facultății până cel târziu 3 martie 2023.
Acte necesare întocmirii dosarului de bursă de ajutor social
Erată privind calculul veniturilor
Criterii specifice de acordare a burselor