loader image

Postuniversitare

Program postuniversitar de perfecționare în anul universitar 2021-2022

  • EVALUATOR DE RISC ȘI AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ŞI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ COD COR – 226307

• Se pot înscrie: absolvenţi ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată.
• Înscrierile au loc la Centrul de Securitate şi Sănătate în Muncă, începând cu data de 06 septembrie 2021 şi pe tot parcursul anului universitar 2021-2022
• Dosarul pentru înscriere va conţine:
cererea de înscriere, diploma de bacalaureat şi diploma de absolvire a studiilor universitare – licenţă (original si copii xerox), foaia matricolă facultate (copie xerox), certificatul de naştere (original si copie xerox), certificat de căsătorie (original si copie xerox) în cazul schimbării numelui, cartea de identitate (copie xerox), un dosar plic.
• Taxa de înscriere: 100 lei (nereturnabilă în cazul în care cursantul renunţă la cursuri).
• Taxa de studii – Program „Evaluator de Risc și Auditor în Domeniul Securității şi Sănătății în Muncă”: 2000 lei.
• Activităţile didactice se vor desfăşura pe durata a 10 săptămâni, cu prioritate în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică.
• Cursurile se finalizează cu certificate eliberate de Ministerul Educaţiei.
• Absolvirea acestor cursuri reprezintă:
un criteriu important la angajarea şi atestarea pe posturi în cadrul serviciilor interne de prevenire şi protecţie;
condiţii pentru obţinerea Certificatului de Abilitare ca prestator de servicii externe în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.
• Informaţii suplimentare se pot obţine la: tel/fax: 0232/22.59.86, mobil: 0745/10.58.74, e-mail: dssm_iasi@yahoo.com
• Adresa poştală: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iaşi, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, Centrul de Securitate şi Sănătate în Muncă, str. Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron nr. 71A, 700050 – Iaşi