loader image

Masterat

Planuri de învățământ

Program de studii Seria 2019-2021 Seria 2020-2022
Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală   MATAE   MATAE
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor   TAIPM   TAIPM
Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne   SITM   SITM
Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă   ISSM   ISSM
Planurile de învățământ și fișele disciplinelor valabile pentru anul universitar 2019-2020
Domeniul Ingineria Materialelor
Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală (prezentare)
I II
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor (prezentare)
I II
Domeniul Inginerie Mecanică
Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne (prezentare)
I II
Domeniul Inginerie Industrială
Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (prezentare)
I II