loader image

Masterat

Planurile de învățământ și fișele disciplinelor valabile pentru anul universitar 2019-2020

Domeniul Ingineria Materialelor
Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală (prezentare)
I II
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor (prezentare)
I II
Domeniul Inginerie Mecanică
Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne (prezentare)
I II
Domeniul Inginerie Industrială
Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (prezentare)
I II