loader image

Masterat

Planuri de învățământ

Program de studii
Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Seria 2019-2021 Seria 2020-2022
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Seria 2019-2021 Seria 2020-2022
Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Seria 2019-2021 Seria 2020-2022
Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Seria 2019-2021 Seria 2020-2022
Planurile de învățământ și fișele disciplinelor valabile pentru anul universitar 2019-2020
Domeniul Ingineria Materialelor
Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală (prezentare)
I II
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor (prezentare)
I II
Domeniul Inginerie Mecanică
Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne (prezentare)
I II
Domeniul Inginerie Industrială
Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (prezentare)
I II