loader image

Masterat

Planuri de învățământ

Program de studii

Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

Fișele disciplinelor valabile pentru anul universitar 2020-2022

Domeniul Ingineria Materialelor

Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală (prezentare)
Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor (prezentare)

Domeniul Inginerie Mecanică

Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne (prezentare)

Domeniul Inginerie Industrială

Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă (prezentare)