loader image

Studii universitare de masterat

Număr de locuri

Ingineria materialelor

Materiale avansate şi tehnici de analiză experimentală

Locuri buget: 25
Locuri taxă: 8
Locuri pentru românii de pretutindeni:
Total locuri:

Ingineria materialelor

Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor

Locuri buget: 25
Locuri taxă: 9
Locuri pentru românii de pretutindeni:
Total locuri:

Inginerie mecanică

Sisteme industriale pentru tehnologii moderne

Locuri buget:40
Locuri taxă: 8
Locuri pentru românii de pretutindeni:
Total locuri:

Inginerie industrială

Ingineria securității şi sănătății în muncă

Locuri buget: 40
Locuri taxă: 8
Locuri pentru românii de pretutindeni:
Total locuri:


Calendar admitere

Sesiunea iulie 2021

 • Înscrierea candidaților: 12 – 28 iulie 
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 29 iulie
 • Afișarea rezultatelor preliminare: 30 iulie
 • Depunerea actelor în original: 30 iulie – 1 august
 • Afișarea rezultatelor finale: 2 august

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaților: 6 – 21 septembrie
 • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu: 22 septembrie
 • Afișarea rezultatelor : 23 septembrie
 • Depunerea actelor în original: 23 – 24 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 25 septembrie

Metoda de selecție

Ingineria materialelor / MATAE, Ingineria materialelor / TAIPM, Inginerie mecanică / SITM:

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

Inginerie industrială / ISSM:

MA = 0,3 MF + 0,7 MC

unde:
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Criteriul de departajare va fi media examenului de diplomă / licență!


Tematică

TEMATICA pentru verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu:

Verificarea cunoștințelor va avea loc în data de 29 iulie 2021.
Candidații vor primi invitațiile pe adresa de email cu care s-au înscris.


Taxe admitere

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în cuantum de 100 lei, se plătește prin virament bancar la bănci comerciale sau  prin Poșta Română în contul:

 • Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
 • COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
 • CUI: 4701606
 • OBIECTUL PLĂŢII: taxă admitere Facultatea S.I.M.

IMPORTANT!  În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului, la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere, obiectul plății (taxă admitere), Facultatea S.I.M.
În cazuri excepționale, atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății S.I.M., prin POS.               


Dosarul de admitere

Dosarul de înscriere va conţine:

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă și foaia matricolă
 • Diploma de finalizare a studiilor universitare de licenţă / de lungă durată sau diploma echivalentă și suplimentul la diplomă;
 • Cartea de identitate;
 • Certificatul de naştere;
 • Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 • Adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”.
  Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice va transmite avizul psihologului/psihiatrului că poate urma o formă de studii;
 • Dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/masterat/


Prezentare masterat MATAE


Taipm

Prezentare masterat TAIPM


SITM

Prezentare masterat SITM


ISSM

Prezentare masterat ISSM