loader image

Studii universitare de masterat

Data limită de înscriere la admitere, sesiunea septembrie 2020 este 18 septembrie ora 14.00.

Candidații vor depune actele în original la secretariatul facultății (bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 41), după următorul program:

  • Luni-vineri între orele 900– 1600
  • Sâmbăta între orele 900– 1300

Număr de locuri– sesiunea septembrie 2020

CALENDAR ADMITERE

Sesiunea septembrie 2020

  • Înscrierea candidaților: 9 – 18 septembrie
  • Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu:
    19 septembrie
  • Afișarea rezultatelor: 20 septembrie
  • Depunere acte în original: 21 – 22 septembrie
  • Afișarea rezultatelor finale: 23 septembrie

METODA DE SELECȚIE

MA = 0,5 MF + 0,5 MC

unde:
MA – media la concursul de admitere
MF – media examenului de finalizare a studiilor universitare
MC – media la verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu (interviu)

Verificarea cunoștințelor specifice domeniului de studiu va fi susținută online și va consta în prezentarea motivației și așteptărilor candidatului pentru specializarea de master pe care vrea să o urmeze.

Verificarea cunoștințelor va avea loc în data de 19 septembrie 2020.

Candidații vor primi invitațiile pe adresa de email cu care s-au înscris.

Criterii de departajare: Media examenului de diplomă / licență

TAXE ADMITERE

Taxa de înscriere la concursul de admitere, în cuantum de 100 lei, se plătește prin virament bancar la bănci comerciale sau  prin Poșta Română in contul:

Beneficiar: Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX
CUI: 4701606
OBIECTUL PLĂŢII: taxă admitere Facultatea S.I.M.

IMPORTANT!  În cazul în care plata nu este realizată de către titularul contului, la Mențiuni se va specifica numele și prenumele candidatului la admitere, obiectul plății(taxa admitere), Facultatea S.I.M.

În cazuri excepționale, atunci când înscrierea online nu este posibilă, taxa se poate achita la Casieria Facultății S.I.M., prin POS.               

Mai multe detalii puteți găsi la adresa: https://www.tuiasi.ro/masterat/

Prezentare masterat MATAE


Taipm

Prezentare masterat TAIPM


SITM

Prezentare masterat SITM


ISSM

Prezentare masterat ISSM

Admitere 2011  /  Admitere 2012  /  Admitere 2013  /  Admitere 2014  /  Admitere 2015 / Admitere 2016