loader image

Ingineria Procesării Materialelor, anul II

Domeniul: Ingineria materialelor
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Organe de mașini și mecanisme 1
Chimie fizică 1
Cristalografie și mineralogie
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 3
Rezistența materialelor
Tehnici de analiză şi caracterizare a materialelor
Limbi moderne 3
Educație fizică și sport 3

Semestrul II


Chimie fizică 2
Organe de mașini și mecanisme 2
Termotehnică 1
Electrotehnică 
Metalurgie fizică 1
Limbi moderne 4
Educație fizică și sport 4
Practică de domeniu

Discipline opționale

Semestrul I


Filosofia valorii și acțiunii
Istoria ideilor politice

Semestrul II


Ingineria calității
Electronică și automatizări

Discipline facultative

Semestrul I


Pedagogie II: Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării

Semestrul II


Didactica specialității
Etică și integritate