loader image

Ingineria Procesării Materialelor, anul II

Domeniul: Ingineria materialelor
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Organe de mașini și mecanisme (1) Organe de mașini și mecanisme (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Chimie fizică (1) Chimie fizică (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Cristalografie și mineralogie Termotehnică (1)
FD Extras Details FD Extras Details
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (3) Electrotehnică și instalații electrotehnice
FD Extras Details FD Extras Details
Rezistența materialelor Metalurgie fizică I
FD Extras Details FD Extras Details
Metode numerice Bazele elaborării aliajelor
FD Extras Details FD Extras Details
Limbi moderne Limbi moderne
FD Extras Details FD Extras Details
Educație fizică Educație fizică
FD Extras Details FD Extras Details
  Practică
  FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Filosofia valorii și acțiunii Termotehnică (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Economie Automatizări
FD Extras Details FD Extras Details
Proprietățile și alegerea materialelor (1)  
FD Extras Details  
Mecanica fluidelor  
FD Extras Details  

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Pedagogie II Didactica specialității
FD Extras Details FD Extras Details