loader image

Ştiinţa Materialelor, anul IV

Domeniul: Inginerie Materialelor.
Specializarea: Știința Materialelor

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Management
Proprietățile materialelor 1
Modelare şi simulare în ştiinţa materialelor 1
Tratamente termice şi termochimice
Materiale pentru construcții

Semestrul II


Bazele proiectării asistate de calculator 
 Protecţia mediului în industrie
Proprietăţile materialelor 2
Modelare şi simulare în ştiinta materialelor 2
Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Discipline opționale

Semestrul I


Materiale compozite
Nanomateriale şi nanotehnologii 
Materiale semiconductoare
Materiale cu aplicaţii speciale 1
Materiale cu aplicaţii speciale 2
Materiale cu aplicaţii speciale 3

Semestrul II


Materiale nemetalice
Materiale cu aplicaţii speciale 4
Ingineria fabricaţiei
Bazele cercetării experimentale

Discipline facultative

Semestrul I


Educație antreprenorială 2

Semestrul II


Educație antreprenorială aplicată