loader image

Ştiinţa Materialelor, anul IV

Domeniul: Inginerie Materialelor. Specializarea: Știința Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Management Proiectarea asistată a tehnologiilor de deformare plastică
FD Extras Details FD Extras Details
Proprietățile și alegerea materialelor Proprietățile și alegerea materialelor
FD Extras Details FD Extras Details
Bazele teoretice ale tratamentelor termice Management de mediu în ingineria materialelor
FD Extras Details FD Extras Details
Modelarea și optimizarea proceselor metalurgice Modelarea și optimizarea proceselor metalurgice
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale metalice pentru construcții Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Materiale compozite Materiale nemetalice
FD Extras Details FD Extras Details
Nanomateriale Materiale pentru industria aeronautică
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale și dispozitive pentru electronică Proiectarea sistemelor tehnologice
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale pentru industria chimică și alimentară Materiale pentru implantologie
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale inteligente  
FD Extras Details
Materiale pentru industria nucleară  
FD Extras Details