loader image

Buletinul Institutului Politehnic din Iasi (BIPI)

Buletinul Institutului Politehnic din Iași
Published by the „Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi

Editorial Office: Bd. D. Mangeron 63, 700050, Iaşi, ROMANIA
Tel. 40-232-278683;
Fax: 40-232 237666;
E-mail: polytech@mail.tuiasi.ro
ISSN: 1453-1690

Frecventa apariţiilor: 4 volume pe an

Arhiva

Procesul de recenzie

Instructiuni autori, template lucrare

Editorial board

 • President
  Dan CAȘCAVAL,
  Rector of the “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi
 • Editor-in-Chief
  Carmen LOGIN,
  Vice-Rector of the “Gheorghe Asachi” Technical University of Iaşi

Honorary Editors

 • Alfred BRAIER
 • Mihail VOICU – Corresponding Member of the Romanian Academy
 • Carmen TEODOSIU

Editor in Chief of the MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING Section

Editors

 • Iulian IONIŢĂ
 • Gheorghe BĂDĂRĂU
 • Costică BEJINARIU
 • Radu-Ioachim COMĂNECI

Associated Editor

 • Ioan RUSU

Scientific Board

 • Maricel Agop, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
 • Constantin Baciu, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
 • Leandru-Gheoghe Bujoreanu, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
 • Romeu Chelariu, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
 • Nicanor Cimpoeșu, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
 • Shih-Hsuan Chiu, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
 • Dan Gheorghe Dimitriu, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania
 • Silviu Octavian Gurlui, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, Romania
 • Duu-Jong Lee, National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan
 • Oronzio Manca, Seconda Università degli Studi di Napoli, Italy
 • Alina Adriana Minea, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
 • Takuya Ohba, Next Generation Tatara Co-Creation Center, Hokuryou-chou, Matsue, Japan
 • Burak Özkal, Istanbul Technical University, Turkey
 • Vedemanikam Sampath, Indian Institute of Technology Madras, Chennai, India
 • Sergiu Stanciu, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania
 • Petrică Vizureanu, “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Romania

Scurt istoric

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi – Secţia ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR a început să apară la Iaşi în 1990 sub numele de Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi Secţia IX – Ştiinţa şi ingineria materialelor, continuând tradiţia instituită în urmă cu 62 de ani în Institutul Politehnic din Iaşi, prin apariţia primei reviste a instituţiei de învăţământ superior tehnic ieşean.

Sub actuala denumire Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi – Secţia ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR, revista apare din anul 1999 şi în paginile ei găzduieşte lucrări ştiinţifice originale rezultate în urma cercetărilor în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor şi a celor conexe, din Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, din universităţi şi institute de cercetare din ţară şi străinătate.

Lucrările cuprinse în revistă au fost şi sunt recenzate de colective de specialişti recunoscuţi pe plan naţional şi internaţional, personalităţi active în domeniul ştiinţei şi ingineriei materialelor.

Revista are un loc distinct în comunitatea ştiinţifică naţională, ea fiind locul în care văd lumina tiparului unele dintre cele mai valoroase realizări ştiinţifice ale cercetătorilor români consacraţi sau în curs de afirmare. Tradiţional, în urma unei selecţii riguroase sunt publicate şi o parte dintre lucrările prezentate la o manifestare de tradiţie în Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi anume Congresul Internaţional de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor organizat sub egiga universităţii şi a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, (la ediţiile din 1994 şi 1997 sub egida A.S.M. Internaţional – Romanian Chapter). În anul 2009, congresul este la a şaptea ediţie.

Domeniul principal al revistei este ştiinţa şi ingineria materialelor şi, alături de lucrări privind obţinerea şi caracterizarea materialelor clasice şi avansate, sunt admise şi publicate şi lucrări din sfera echipamentelor şi tehnologiilor utilizate în domeniul ingineriei materialelor.

Ca o deschidere nouă, în revistă se regăsesc, începând cu anul 2006 şi lucrări din domeniul ingineriei industriale anume: securite şi sănătate în muncă.

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi – SECŢIA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR este publicat de către Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi și este inclus în baza de date internațională ULRICH’S.