loader image

Ingineria Procesării Materialelor, anul III

Domeniul: Inginerie Materialelor
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Metalurgie fizică 2
Teoria plasticităţii şi ruperii materialelor 1
Procedee de elaborare a materialelor metalice
Procedee tehnologice în ingineria materialelor 1
Utilaje și instalații termice 1

Semestrul II


Teoria plasticității și ruperii materialelor 2
Utilaje și instalații termice 2
Procedee de turnare a materialelor
Procedee tehnologice în ingineria materialelor 2
Procedee tehnologice în ingineria materialelor 3
Practică de specialitate

Discipline opționale

Semestrul I


Sudare și procedee conexe
Procedee de reciclare a deșeurilor metalurgice
Metalurgia pulberilor
Ecotehnologii

Semestrul II


Procedee neconvenționale de procesare a materialelor 1
Automatizarea proceselor metalurgice

Discipline facultative

Semestrul I


Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 1

Semestrul II


Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu 2
Educație antreprenorială 1