loader image

Ingineria Procesării Materialelor, anul III

Domeniul: Inginerie Materialelor
Specializarea: Ingineria Procesării Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI III, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Metalurgie fizică (2) Bazele tehnologice ale turnării
FD Extras Details FD Extras Details
Bazele teoretice ale deformărilor plastice (1) Bazele teoretice ale deformărilor plastice (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Bazele elaborării aliajelor feroase Laminarea metalelor (1)
FD Extras Details FD Extras Details
  Practică
FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Procesarea materialelor metalice prin sudare Atmosfere controlate
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnologii de recuperare a deșeurilor metalice Evaluarea riscului și audit în industria de procesare a materialelor
FD Extras Details FD Extras Details
Managementul calității în procesarea materialelor metalice  
FD Extras Details  

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Tehnici de comunicare și negociere în industrie Tehnici de comunicare și negociere în industrie
FD Extras Details FD Extras Details
Proiectarea paginilor web  
FD Extras Details