loader image

Ingineria Securității în Industrie, anul IV

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Elemente de electronică industrială Ecologie şi protecţia mediului
FD Extras Details FD Extras Details
Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie Controlul şi asigurarea calităţii
FD Extras Details FD Extras Details
Metode de protecţie colectivă şi individuală în industrie Metode de evaluare a riscurilor
FD Extras Details FD Extras Details
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial (3) Elaborarea si susţinerea proiectului de diploma
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Radioprotecţia în industrie Implicaţiile financiare ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
FD Extras Details FD Extras Details
Electrosecuritate Noţiuni privind auditul securităţii în industrie
FD Extras Details FD Extras Details
Managementul situaţiilor de criză Legislaţia activităţii de securitate şi sănătate în muncă
FD Extras Details FD Extras Details
Noţiuni de medicina muncii Managementul securităţii în industrie
FD Extras Details FD Extras Details
Managementul firmei în domeniul securităţii industriale  
FD Extras Details  
Managementul resurselor umane şi a conflictelor de muncă  
FD Extras Details  

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Prevenirea accidentelor industriale majore Conformitatea echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie
FD Extras Details FD Extras Details