loader image

Ingineria Securității în Industrie, anul IV

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securității în Industrie

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Elemente de electronică industrială
Accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale în industrie
Metode de protecţie colectivă şi individuală în industrie
Riscuri profesionale generate de componentele sistemului de muncă industrial 3

Semestrul II


Ecologie şi protecţia mediului
Asigurarea şi controlul calităţii
Evaluarea riscurilor profesionale
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de
diplomă

Discipline opționale

Semestrul I


Conformitatea echipamentelor tehnice şi echipamentelor individuale de protecţie
Electrosecuritate
Managementul situaţiilor de urgenţă
Noţiuni de medicina muncii
Managementul firmei în domeniul securităţii industriale
Managementul riscului

Semestrul II


Implicaţiile financiare ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale
Noţiuni privind auditul securităţii în industrie
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
Tribologie

Discipline facultative

Semestrul I


Radioprotecţia în industrie
Educație antreprenorială 2

Semestrul II


Prevenirea accidentelor industriale majore
Educație antreprenorială aplicată