loader image

Ingineria Procesării Materialelor, anul I

Domeniul: Ingineria materialelor.
Specializarea: Ingineria procesării materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Analiză matematică Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
FD Extras Details FD Extras Details
Fizică I Fizică II
FD Extras Details FD Extras Details
Chimie Mecanică
FD Extras Details FD Extras Details
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare (1) Programarea calculatoarelor și limbaje de programare (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Desen tehnic și infografică (1) Desen tehnic și infografică (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Știința și ingineria materialelor metalice (1) Știința și ingineria materialelor metalice (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Limbi moderne 1 Limbi moderne 2
FD Extras Details FD Extras Details
Educație fizică 1 Educație fizică 2
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I
Istoria construcției europene
FD Extras Details
Cultură și civilizație europeană
FD Extras Details

Discipline facultative

Semestrul I Semestrul II
Psihologia educației Pedagogie I
FD Extras Details FD Extras Details