loader image

Echipamente pentru Procese Industriale, anul IV

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Management
Proiectarea asistată a sistemelor termice
Echipamente tehnologice pentru deformări plastice 2
Modelarea 3D a structurilor mecanice
Echipamente tehnologice pentru turnătorii 2
Tehnologie de fabricaţie 3

Semestrul II


Echipamente tehnologice pentru transport operațional
Tehnologie de fabricaţie 4
Tehnologia materialelor 2
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Discipline opționale

Semestrul I


Știința materialelor metalice speciale
Automatica proceselor industriale
Controlul, comanda și reglarea echipamentelor
Mecatronică și elemente de robotică

Semestrul II


Metoda elementului finit
Maşini şi acţionări electrice
Proiectarea sistemelor tehnologice
Metalurgie mecanică

Discipline facultative

Semestrul I


Sănătatea și securitatea muncii – noțiuni de bază
Gestionarea relațiilor de muncă
Educație antreprenorială 2

Semestrul II


Educație antreprenorială aplicată