loader image

Echipamente pentru Procese Industriale, anul IV

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Echipamente pentru Procese Industriale
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI IV, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Management Echipamente tehnologice pentru transport operațional
FD Extras Details FD Extras Details
Proiectarea asistată a sistemelor termice Management de mediu în inginerie mecanică
FD Extras Details FD Extras Details
Echipamente tehnologice pentru deformări plastice (2) Elaborarea și susținerea proiectului de diplomă
FD Extras Details FD Extras Details
Modelare și analiză prin element finit  
FD Extras Details
Echipamente tehnologice pentru turnătorii (2)  
FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Știința materialelor metalice speciale (1) Știința materialelor metalice speciale (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Automatica proceselor industriale Elemente de tehnica confortului industrial
FD Extras Details FD Extras Details
Controlul, comanda și reglarea echipamentelor Proiectarea sistemelor tehnologice
FD Extras Details FD Extras Details
Mecatronică și elemente de robotică Metalurgie mecanică
FD Extras Details FD Extras Details
Termotehnică aplicată  
FD Extras Details  
Mașini unelte  
FD Extras Details  

Discipline facultative

Semestrul I
Sănătatea și securitatea muncii-noțiuni de bază
FD Extras Details
Gestionarea relațiilor de muncă
FD Extras Details