loader image

Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, anul II

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Managementul activităţii de prevenire şi protecţie în situaţii de urgenţă
Echipamente de muncă şi echipamente individuale de protecţie
Managementul conflictelor de muncă
Auditul securităţii și sănătăţii în muncă (2)
Practică profesională (sem. 3)

Semestrul II


Practică / cercetare (sem. 4)
Elaborare disertație (sem. 4)

Discipline opționale

Semestrul I


Managementul securităţii si sănătăţii în muncă
Prevenirea incendiilor şi exploziilor