loader image

Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, anul II

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Managementul activităţii de prevenire şi protecţie în situaţii de urgenţă Activitate de documentare pentru elaborarea disertaţiei
FD Extras Details FD Extras Details
Echipamente de muncă şi echipamente individuale de protecţie Activitate de cercetare pentru elaborarea disertaţiei
FD Extras Details FD Extras Details
Managementul conflictelor de muncă Elaborarea disertaţiei
FD Extras Details FD Extras Details
Auditul securităţii și sănătăţii în muncă (2) Examen de disertație
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I
Managementul securităţii si sănătăţii în muncă
FD Extras Details
Prevenirea incendiilor şi exploziilor
FD Extras Details