loader image

Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor, anul I

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Procesarea pieselor turnate de artă Tehnici neconvenționale de procesare a materialelor prin deformare plastică
FD Extras Details FD Extras Details
Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnici avansate de tratament termic și termochimic Sisteme și tehnologii de prelucrare neconvențională a materialelor metalice
FD Extras Details FD Extras Details
Metode avansate de măsurare, comandă și automatizare  
FD Extras Details
Tehnici de simulare a proceselor termogazodinamice  
FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul II
Tratamente termice criogenice
FD Extras Details
Inventică – bază a creativității tehnice
FD Extras Details