loader image

Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor, anul I

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Procesarea pieselor turnate de artă
Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale
Tehnici avansate de tratament termic și termochimic
Metode avansate de măsurare, comandă și automatizare
Tehnici de simulare a proceselor termogazodinamice

Semestrul II


Tehnici neconvenționale de procesare a materialelor prin deformare plastică
Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale
Sisteme și tehnologii de prelucrare neconvențională a materialelor metalice

Discipline opționale

Semestrul II


Tratamente termice criogenice
Inventică – bază a creativității tehnice