loader image

Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor, anul I

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Procesarea pieselor turnate de artă
Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale (1)
Tehnici avansate de tratament termic și termochimic
Metode avansate de măsurare, comandă și automatizare
Tehnici de simulare a proceselor termogazodinamice
Practică profesională (sem. 1)

Semestrul II


Obținerea pieselor turnate prin procedee speciale (2)
Tehnici neconvenționale de procesare a materialelor prin deformare plastică
Ingineria suprafeţelor
Sisteme și tehnologii de prelucrare neconvențională a materialelor metalice
Etică şi integritate
Practică profesională (sem. 2)

Discipline opționale

Semestrul II


Tratamente termice criogenice
Inventică – bază a creativității tehnice