loader image

Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne, anul I

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Sisteme pentru tehnologii neconvenţionale de procesare a materialelor (1)
Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (1)
Sisteme moderne pentru aplicaţii medicale
Sisteme moderne in ingineria suprafeţei (1)
Achiziţia şi prelucrarea datelor
experimentale din domeniul mecanic
Practică profesională (sem. 1)

Semestrul II


Sisteme pentru tehnologii neconvenţionale de procesare a materialelor (2)
Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (2)
Mentenanță și diagnoza sistemelor industriale
Sisteme moderne in ingineria suprafeţei (2)
Etică și Integritate
Practică profesională (sem. 2)

Discipline opționale

Semestrul I


Sisteme si tehnici avansate de îmbinare prin sudare (1)
Sisteme informaționale pentru management (1)

Semestrul II


Sisteme si tehnici avansate de îmbinare prin sudare (2)
Sisteme informaționale pentru management (2)