loader image

Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne, anul I

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (1) Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (1) Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale Mentenanță și diagnoza sistemelor industriale
FD Extras Details FD Extras Details
Echipamente moderne în ingineria suprafeței (1) Echipamente moderne în ingineria suprafeței (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Achiziția și prelucrarea datelor experimentale în analiza termică Etică și Integritate
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I Semestrul II
Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare
FD Extras Details FD Extras Details
Sisteme informaționale pentru management Sisteme informaționale pentru management
FD Extras Details FD Extras Details