loader image

Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne, anul I

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (1)
Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (1)
Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale
Echipamente moderne în ingineria suprafeței (1)
Achiziția și prelucrarea datelor experimentale în analiza termică

Semestrul II


Echipamente pentru tehnologii neconvenționale de procesare a materialelor (2)
Tehnologii neconvenționale de deformare plastică (2)
Mentenanță și diagnoza sistemelor industriale
Echipamente moderne în ingineria suprafeței (2)
Etică și Integritate

Discipline opționale

Semestrul I


Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare
Sisteme informaționale pentru management

Semestrul II


Echipamente și tehnici avansate de îmbinare prin sudare
Sisteme informaționale pentru management