loader image

Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală, anul I

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Superaliaje
Straturi funcționale
Materiale nanostructurate prin deformare plastică severă
Tehnici de depunere în vid (1)
Sisteme materiale micro și nanomecanice
Cercetare / practică (sem. 1)

Semestrul II


Achiziția și prelucrarea datelor în analiza experimentală
Simulare și experiment în analiza tensiunilor și deformațiilor (1)
Tehnici avansate de analiză termică (1)
Tehnici de depunere în vid (2)
Etică și Integritate
Cercetare / practică (sem. 2)

Discipline opționale

Semestrul II


Materiale nemetalice cu memoria formei
Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale