loader image

Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală, anul I

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Superaliaje Achiziția și prelucrarea datelor în analiza experimentală
FD Extras Details FD Extras Details
Straturi funcționale Simulare și experiment în analiza tensiunilor și deformațiilor (1)
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale nanostructurate prin deformare plastică severă Tehnici avansate de analiză termică (1)
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnici de depunere în vid (1) Tehnici de depunere în vid (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Sisteme materiale micro și nanomecanice Etică și Integritate
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul II
Materiale nemetalice cu memoria formei
FD Extras Details
Materiale metalice avansate pentru aplicații medicale
FD Extras Details