loader image

Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne, anul II

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Sisteme expert pentru comanda sistemelor termice Activitate de documentare pentru elaborarea lucrării de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Sisteme de prelucrare nanometrica a materialelor Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Echipamente pentru tratamente termice și termochimice neconvenționale Definitivarea lucrării de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Sisteme industriale de reciclare a materialelor Examen de disertație
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I
Roboți industriali in tehnologii moderne
FD Extras Details
Inventica – bază a creativității tehnice
FD Extras Details