loader image

Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne, anul II

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Sisteme expert pentru comanda sistemelor termice
Sisteme de prelucrare nanometrică a materialelor
Echipamente pentru tratamente termice și termochimice neconvenționale
Sisteme industriale de reciclare a materialelor

Semestrul II


Activitate de documentare pentru elaborarea lucrării de disertație
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație
Definitivarea lucrării de disertație
Examen de disertație

Discipline opționale

Semestrul I


Roboți industriali in tehnologii moderne
Inventica – bază a creativității tehnice