loader image

Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne, anul II

Domeniul: Inginerie Mecanică
Specializarea: Sisteme Industriale pentru Tehnologii Moderne

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details


Discipline impuse

Semestrul I


Sisteme expert pentru comanda sistemelor termice
Sisteme de prelucrare nanometrică a materialelor
Sisteme industriale pentru tratamente termice si termochimice neconvenţionale
Sisteme industriale de reciclare a materialelor
Practică profesională (sem.3)

Semestrul II


Practică / cercetare (sem. 4)
Elaborare disertație (sem. 4)

Discipline opționale

Semestrul I


Sisteme industriale aplicate tehnologiilor moderne
Inventica – bază a creativității tehnice