loader image

Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, anul I

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Legislaţia românească şi europeană în domeniul securităţii şi sănătății în muncă
Managementul financiar al securitatii și
sănătății în muncă
Elemente de medicina muncii
Tehnologia informaţiei şi sisteme interactive
Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională (1)
Practică profesională (sem. 1)

Semestrul II


Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională (2)
Analiza și cercetarea accidentelor de muncă
Ingineria securităţii la incendiu
Auditul securităţii si sănătăţii în muncă (1)
Etică și Integritate
Practică profesională (sem. 2)

Discipline opționale

Semestrul II


Primul ajutor în accidentele de muncă
Avarii şi accidente majore în industrie