loader image

Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, anul I

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Legislaţia românească şi europeană în domeniul securităţii şi sănătății în muncă
Intervenţia în situaţii de urgenţă
Elemente de medicina muncii
Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (1)
Tehnologia informaţiei şi sisteme interactive

Semestrul II


Costul accidentelor de muncă
Ingineria securităţii la incendiu
Auditul securităţii și sănătăţii în muncă (1)
Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (2)
Etică și Integritate

Discipline opționale

Semestrul II


Primul ajutor în accidentele de muncă
Avarii şi accidente majore în industrie