loader image

Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, anul I

Domeniul: Inginerie Industrială
Specializarea: Ingineria Securităţii şi Sănătăţii în Muncă
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI I, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Legislaţia românească şi europeană în domeniul securităţii şi sănătății în muncă Costul accidentelor de muncă
FD Extras Details FD Extras Details
Intervenţia în situaţii de urgenţă Ingineria securităţii la incendiu
FD Extras Details FD Extras Details
Elemente de medicina muncii Auditul securităţii și sănătăţii în muncă (1)
FD Extras Details FD Extras Details
Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (1) Metode de analiză şi evaluare a riscurilor profesionale (2)
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnologia informaţiei şi sisteme interactive Etică și Integritate
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul II
Primul ajutor în accidentele de muncă
FD Extras Details
Avarii şi accidente majore în industrie
FD Extras Details