loader image

Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor, anul II

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Modelarea proceselor de deformare plastică Activitate de documentare pentru elaborarea lucrării de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Sisteme informaționale pentru management Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Management de mediu în ingineria procesării materialelor Definitivarea lucrării de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnici avansate de reciclare a materialelor metalice Examen de disertație
FD Extras Details FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I
Ecologie și dezvoltare durabilă
FD Extras Details
Procesarea biomaterialelor metalice
FD Extras Details