loader image

Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor, anul II

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Modelarea proceselor de deformare plastică
Sisteme informaționale pentru management
Management de mediu în ingineria procesării materialelor
Tehnici avansate de reciclare a materialelor metalice
Practică profesională (sem.3)

Semestrul II


Practică / cercetare (sem.4)
Elaborare disertație (sem. 4)

Discipline opționale

Semestrul I


Ecologie și dezvoltare durabilă
Procesarea biomaterialelor metalice