loader image

Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor, anul II

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Tehnici Avansate în Ingineria Procesării Materialelor
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Modelarea proceselor de deformare plastică
Sisteme informaționale pentru management
Management de mediu în ingineria procesării materialelor
Tehnici avansate de reciclare a materialelor metalice

Semestrul II


Activitate de documentare pentru elaborarea lucrării de disertație
Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de disertație
Definitivarea lucrării de disertație
Examen de disertație

Discipline opționale

Semestrul I


Ecologie și dezvoltare durabilă
Procesarea biomaterialelor metalice