loader image

Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală, anul II

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Simulare și experiment în analiza tensiunilor și deformațiilor (2)
Materiale sinterizate avansate
Tehnici avansate de analiză termică (2)
Materiale ceramice avansate

Semestrul II


Activitate de documentare pentru elaborarea lucrării de disertație
Definitivarea lucrării de disertație
Examen de disertație

Discipline opționale

Semestrul I


Materiale electro și magnetoreologice
Obținerea de materiale noi prin transformări de faze