loader image

Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală, anul II

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I


Simulare și experiment în analiza tensiunilor și deformațiilor (2)
Materiale sinterizate avansate
Tehnici avansate de analiză termică (2)
Materiale ceramice avansate
Cercetare / practică (sem.3)

Semestrul II


Cercetare / practică (sem.4)
Elaborare disertație (sem. 4)

Discipline opționale

Semestrul I


Materiale electro și magnetoreologice
Obținerea de materiale noi prin transformări de faze