loader image

Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală, anul II

Domeniul: Ingineria Materialelor
Specializarea: Materiale Avansate și Tehnici de Analiză Experimentală
Pentru planul de învățământ aferent ANULUI II, din anul universitar 2019-2020, apăsați aici.

*legendă tabel: FD – fișa disciplinei; Extras – extras al fișei disciplinei; Details – course unit details

Discipline impuse

Semestrul I Semestrul II
Simulare și experiment în analiza tensiunilor și deformațiilor (2) Activitate de documentare pentru elaborarea lucrării de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale sinterizate avansate Definitivarea lucrării de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Tehnici avansate de analiză termică (2) Examen de disertație
FD Extras Details FD Extras Details
Materiale ceramice avansate  
FD Extras Details

Discipline opționale

Semestrul I
Materiale electro și magnetoreologice
FD Extras Details
Obținerea de materiale noi prin transformări de faze
FD Extras Details