loader image

Proiectul PRACTIC

Perioada desemnată pentru depunerea dosarelor în vederea participării la proiectul PRACTIC a fost modificată. În acest moment nu mai există dată limită de trimiterea dosarului!

Stimaţi studenţi,

Şcoala e doar o etapă – importantă de altfel – în viaţa dvs. După finalizarea studiilor, fiecare dintre dvs. e interesat să ocupe un loc pe piaţa muncii, cât mai apropiat de competenţele şi abilităţile însuşite pe parcursul formării profesionale. Evident, cu cât mai multe competenţe/abilităţi, cu atât mai facilă devine inserţia pe piaţa muncii. Recrutarea viitorilor angajaţi începe cel mai frecvent cu stagii de practică efectuate la angajator, astfel încât timpul scurs între momentul absolvirii şi cel al angajării (fără perioadă de probă) devine minim.

In acest context, proiectul PRACTIC vine în sprijinul studenţilor din anii III şi IV, facilitând – în condiţiile pandemiei de COVID-19 – stagii de practică, participare la cursurile de antreprenoriat, seminarii  de consiliere şi orientare în carieră, workshop-uri pe teme tehnico-economice şi sesiuni de informare privind dezvoltarea şi dinamica pieței muncii.

Proiectul PRACTIC oferă fiecărui student din grupul ţintă şi o bursă de 400 lei.

Studenţii din anii III şi IV licenţă (mai puţin studenţii din anul IV care fac parte deja din grupul ţintă al proiectului Antreprenoring) de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor sunt invitaţi să consulte descrierea proiectului şi să-şi declare întenţia de participare la proiect prin depunerea/transmiterea dosarului în formă electronică pe adresa de mail radu-ioachim.comaneci@academic.tuiasi.ro (prof.dr.ing. Radu Comăneci, prodecan în relaţia cu studenţii), dosar ce cuprinde următoarele documente (ataşate mesajului prezent):

  • Cerere de înscriere (Anexa 1);
  • Declarație de disponibilitate privind participarea la activitățile de implementare ale proiectului (Anexa 2);
  • Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 3);
  • Declarație de evitare a dublei finanțări (Anexa 4);
  • CV – model recomandat Europass (Anexa 5);
  • Formular grup țintă (Anexa 8); (răspunsurile la întrebări se realizează prin colorarea în gri a căsuţelor care corespund răspunsului dvs: click dr pe căsuţă > Format shape > Fill > selectaţi o nuanţă de gri)
  • Copie carte de identitate.

Studentii sunt rugaţi să foloseasca adresele instituţionale de e-mail, pentru a fi mai uşor identificaţi pe listele facultăţii.

Pentru a veni în sprijinul completării dosarelor, sunteţi de asemenea invitaţi să participaţi la două scurte întâlniri online (pe platforma Google Meet), stabilite pentru luni 19 oct 2020, ora 20:00 şi marţi 20 oct 2020, ora 20:00, în cadrul cărora veţi putea adresa întrebări cu privire la proiect şi la modul de completare a anexelor din dosarul de înscriere.

Cu dorinta de succes pentru toti,

Prof dr ing Radu Comăneci, Prodecan
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
D. Mangeron 41, Iasi, 700050