loader image

PLATA TAXELOR

Vă informăm că atât taxa de înmatriculare-care va fi achitată doar de către studenții din anul I licență și Master ( 50 lei ) cât și taxa de școlarizare (2000 lei ) poate fi achitată atât la Casieria facultății (doar cu cardul) cât și prin transfer bancar la bănci comerciale sau prin Poșta Română, cu obligaţia transmiterii dovezii de plată a taxei la adresa de e-mail agrecu@tuiasi.ro.

NU SE ACCEPTĂ PLATA TAXELOR CU CARDUL REVOLUT

Date transfer bancar:

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA TEHNICĂ ,,GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

CUI: 4701606

OBIECTUL PLĂŢII  se va completa conform exemplelor următoare:

Pentru taxa de înmatriculare : Fac. SIM-taxă de înmatriculare, Nume și prenume student, Grupa

Pentru taxa de școlarizare: Fac. SIM-taxă de școlarizare, Nume și prenume student, Grupa