loader image

În atenția studenților admiși în anul I

Studenții admiși în anul I Licență și Master trebuie să parcurgă următorii pași:

  1. să achite taxa de înmatriculare (50 lei)  https://sim.tuiasi.ro/noutati/plata-taxelor/
  2. să descarce contractul de studii  aferent grupei la care sunt repartizați https://sim.tuiasi.ro/noutati/grupe-studenti-an-universitar-2020-2021/
  3. să completeze și să aducă la secretariatul facultății sau să trimită scanat contractul de studii pe adresa de e-mail secretariatsim@tuiasi.ro

Pentru scanare cu telefonul mobil se poate folosi aplicația Adobe Scan