loader image

Grupe și Contracte de studii pentru anul universitar 2020/2021

ANUL I – studii universitare de licență

Domeniul Ingineria materialelor
Contract de studii (pdf.)
Formular de înscriere Succes_key (pdf)

Domeniul Ingineria materialelor
Contract de studii (pdf.)
Formular de înscriere Succes_key (pdf)

Domeniul Ingineria materialelor
Contract de studii (pdf.)
Formular de înscriere Succes_key (pdf)

Domeniul Inginerie mecanică
Programul de studii Echipamente pentru procese industriale
Contract de studii (pdf.)
Formular de înscriere Succes_key (pdf)

Domeniul Inginerie industrială
Programul de studii Ingineria securității în industrie
Contract de studii (pdf.)
Formular de înscriere Succes_key (pdf)

ANUL II – studii universitare de licență

Domeniul Ingineria materialelor
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Ingineria materialelor
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie mecanică
Programul de studii Echipamente pentru procese industriale (grupa 9105 din 2019/2020)
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie industrială
Programul de studii Ingineria securității în industrie (grupa 9106 din 2019/2020)
Contract de studii (pdf.)

ANUL III – studii universitare de licență

Domeniul Ingineria materialelor
Programul de studii Știința materialelor
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Ingineria materialelor
Programul de studii Ingineria procesării materialelor
Contract de studii(pdf.)

Domeniul Inginerie mecanică
Programul de studii Echipamente pentru procese industriale
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie industrială
Programul de studii Ingineria securității în industrie
Contract de studii (pdf.)

ANUL IV – studii universitare de licență

Domeniul Ingineria materialelor
Programul de studii Știința materialelor
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Ingineria materialelor
Programul de studii Ingineria procesării materialelor
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie mecanică
Programul de studii Echipamente pentru procese industriale
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie industrială
Programul de studii Ingineria securității în industrie
Contract de studii

ANUL I – studii universitare de masterat

Domeniul Ingineria materialelor
Programul de studii Materiale avansate și tehnici de analiză experimentală
Contract de studii(pdf.)

Domeniul Ingineria materialelor
Programul de studii Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie mecanică
Programul de studii Sisteme industriale pentru tehnologii moderne
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie industrială
Programul de studii Ingineria securității și sănătății în muncă
Contract de studii (pdf.)

ANUL II – studii universitare de masterat

Domeniul Ingineria materialelor
Programul de studii Materiale avansate și tehnici de analiză experimentală
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Ingineria materialelor
Programul de studii Tehnici avansate în ingineria procesării materialelor
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie mecanică
Programul de studii Sisteme industriale pentru tehnologii moderne
Contract de studii (pdf.)

Domeniul Inginerie industrială
Programul de studii Ingineria securității și sănătății în muncă
Contract de studii (pdf.)