loader image

În atenția studenților care nu au îndeplinit condițiile de promovare

Conform Procedurii de organizare a activității didactice pentru studiile universitare de licență, Cod PO.DID.01

Art. 23. (1) La sfârşitul anului universitar, contractul de studii se consideră îndeplinit dacă studentul:

a) a efectuat integral activităţile din planul de învăţământ prevăzute pentru anul de studii încheiat, acumulând 60 de credite din discipline (DI + DO) şi, dacă este cazul, a acumulat integral creditele pentru anii anteriori; în această situaţie studentul este declarat „promovat”;

b) a acumulat cel puţin 40 de credite din discipline (DI + DO) ale anului de studii încheiat şi, dacă este cazul, a acumulat integral creditele pentru anii de studii anteriori; în această situaţie studentul este declarat „promovat cu creditare”;

Ȋn mod excepțional, pentru anul universitar 2021/2022, se consideră îndeplinit contractul de studii dacă studentul a întrunit un număr de minimum 30 credite pentru un an de studii.

Art. 24. (1) Studentul care, la încheierea situaţiei şcolare anuale, nu a îndeplinit cel puţin condiţiile minimale de la art. 23 alin. (1 b), respectiv condiţiile stabilite de Biroul Consiliului facultăţii conform art. 23 alin. (4), este în situaţie de exmatriculare, ceea ce, pentru studentul finanţat de la bugetul de stat, determină şi pierderea automată a finanţării studiilor universitare de la bugetul de stat.

(2) Studentul aflat în situaţie de exmatriculare care nu optează sau care nu primeşte aprobare pentru a fi înscris pentru reluarea studiilor în regim cu taxă, este exmatriculat.

În acest sens,
cererile de repetare a anului de studii
cererile de reînscriere în anul de studii (IV/II master)-valabil doar pentru studenții de an terminal care nu au restanțe din anii anteriori,

se depun la Secretariatul facultății până pe data de 29.09.2022