loader image

Prelungire termen privind depunerea dosarelor de către studenți, în vederea atribuirii echipamentelor IT(laptopuri) din cadrul Proiectului ELEARN4ALL

Metodologie ELEARN4ALL

NOUL CALENDAR AL SELECȚIEI dosarelor pentru alocarea laptopurilor:

  1. Depunere dosare de candidatură în perioada: 7.11.2022 – 25.11.2022
  2. Evaluarea dosarelor de către comisiile de evaluare de la nivelul fiecărei facultăți: 28.11.2022
  3. Afișarea rezultatelor preliminare: 29.11.2022
  4. Depunere contestații: 5.12.2022
  5. Soluționare contestații: 6.12.2022
  6. Afișarea rezultatelor finale : 7.12.2022
  7. Încheiere contracte de comodat și de predare-primire laptopuri 08.12.2022 – 31.01.2023

Contestațiile se depun exclusiv la adresa de e-mail informatizare@tuiasi.ro în termenul menționat, sub sancțiunea decăderii.

Formulare tipizate