loader image

In memoriam…

Profesor universitar doctor inginer Ion MĂLUREANU

1937-2022

S-a născut în comuna Milcovul, judeţul Vrancea la 14 sept. 1937.

          Studii universitare: a absolvit Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Mecanică, specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini (1961).
Titluri ştiinţifice: doctor inginer (1975), cu teza „Studiul variaţiei rezistenţei la deformare a unor oţeluri carbon româneşti cu viteza de deformaţie”.
Activitatea ştiinţifică a fost concretizată în peste 120 lucrări ştiinţifice comunicate, publicate şi pe bază de contract cu unităţile economice naţionale.
În perioada 1990-2004 (anul pensionării) a fost conducător de doctorat, finalizând teze din domeniul tehnologiei de fabricare şi prelucrare a materialelor metalice, cu aplicaţii în industrie.
  A fost expert CNCSIS şi membru în Asociaţia Inventatorilor din România.
A realizat trei brevete de invenţie.
  Pregătirea profesional-ştiinţifică a fost perfecţionată şi prin schimbul de experienţă cu Şcoala Tehnică Superioară din Praga şi Institutul Politehnic din Sofia prin stagii sub egida Ministerului Educaţiei şi Învăţământului.
Activitatea didactică. De la încadrare (1961) şi până la pensionare (2004) a desfăşurat activitatea didactică la Institutul Politehnic Iaşi, actualmente Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. A parcurs toate treptele universitare de la preparator la Profesor universitar, titular prin concurs. A funcţionat la grupul de discipline de Tehnologia şi Ştiinţa Materialelor, în cadrul Catedrei de Tehnologia metalelor unde a fost şef de catedră în două legislaturi.
A fost membru în Consiliile profesorale ale facultăţilor de Mecanică şi Ştiinţa şi Ingineria Materialelor şi de asemenea în Senatul Universităţii.

Dumnezeu să-l ierte!