loader image

Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială patronează masterul Materiale Avansate şi Tehnici de Analiză Experimentală şi colaborează la studiile universitare de licență din cadrul facultăților: Știința şi Ingineria Materialelor, Construcții de Mașini şi Management Industrial şi Mecanică.

Mihai-Adrian BERNEVIG-SAVA

Șef lucrări, dr. ing.

Director de departament

Tel/Fax: 0232 230 009
e-mail: mihai-adrian.bernevig-sava@academic.tuiasi.ro


Colectivul departamentului

Constantin BACIU

Profesor universitar, dr.ing.

Adrian DIMA

Profesor universitar, dr.ing. – Consultant

Mihai SUSAN

Profesor universitar, dr.ing. – Consultant

Costică BEJINARIU

Profesor universitar, dr.ing.

Leandru-Gheorghe BUJOREANU

Profesor universitar, dr.ing.

Maria BACIU

Conferențiar universitar, dr.ing.

Ioan RUSU

Conferențiar universitar, dr.ing.

Anișoara CORABIERU

Conferențiar universitar, dr.ing.

Ștefan-Lucian TOMA

Conferențiar universitar, dr.ing.

Diana-Antonia GHEORGHIU

Șef lucrări universitar, dr.ing.

Ioan-Gabriel SANDU

Conferențiar universitar, dr.ing.

Diana-Petronela BURDUHOS-NERGIȘ

Asistent Universitar, Dr.Ing.

Nicoleta-Monica LOHAN

Șef lucrări universitar, dr.ing.

Mihai-Adrian BERNEVIG-SAVA

Șef lucrări universitar, dr.ing.

Constantin SOLOMON

Asistent universitar, dr.ing.

Alin CAZAC

Asistent universitar, dr.ing.

Elena Matcovschi

Șef Lucrări universitar, dr.ing.

Constantin MIREA

Asistent universitar, ing.


PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Claudiea STANESCU

TEHNICIAN


Str. Prof.dr.doc. D. Mangeron, nr. 69, cod 700050, Iaşi, România, tel. 0232-278680 int. 2127