loader image

Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială

Departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială patronează studiile universitare de masterat specializarea Materiale Avansate şi Tehnici de Analiză Experimentală și colaborează la studiile universitare de licență din cadrul facultăților: Știința şi Ingineria Materialelor, Construcții de Mașini şi Management Industrial şi Mecanică.

Tot în cadrul departamentului nostru sunt organizate cursurile de specialitate pentru studiile universitare de masterat specializarea Ingineria Securității și Sănătății în Muncă, studiile universitare de licență specializarea Ingineria Securității în Industrie și cursurile postuniversitare de Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă.Mihai-Adrian BERNEVIG

Șef lucrări, dr. ing.

Director de departament

Tel/Fax: 0232 230 009
e-mail: mihai-adrian.bernevig-sava@academic.tuiasi.ro


Colectivul cadrelor didactice titulare în cadrul departamentului

Constantin BACIU

Profesor universitar, dr.ing.

Costică BEJINARIU

Profesor Universitar, Dr.Ing.

Leandru-Gheorghe BUJOREANU

Profesor universitar, dr.ing.

Ioan RUSU

Conferențiar universitar, dr.ing.

Anișoara CORABIERU

Conferențiar universitar, dr.ing.

Ștefan-Lucian TOMA

Conferențiar universitar, dr.ing.

Ioan-Gabriel SANDU

Conferențiar universitar, dr.ing.

Nicoleta-Monica LOHAN

Șef Lucrări, dr.ing.

Mihai-Adrian BERNEVIG

Șef Lucrări, Dr.Ing.

Elena MATCOVSCHI

Șef lucrări, dr.ing.

Alin-Marian CAZAC

Asistent universitar, dr.ing.

Constantin MIREA

Asistent universitar, drd.ing.

Diana-Petronela BURDUHOS-NERGIȘ

Asistent Universitar, dr.ing.


Mihai POPA

Asistent universitar, drd.ing.


PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR

Claudiea STANESCU

TEHNICIAN


Str. Prof.dr.doc. D. Mangeron, nr. 71A, cod 700050, Iaşi, România,

tel. 0232-278683 int. 2302 și 0232 225 986

e-mail: simimsiiasi@gmail.com