loader image

Centrul de Securitate și Sănătate în Muncă

Domeniul securității și sănătății în muncă (SSM) poate reprezenta zona de dezvoltare pentru:

 • o specializare cu caracter științific;
 • activități metodologico – aplicative;
 • instituții abilitate cu statut juridic.

Cerința comună pentru cele trei direcții: formarea universitară a specialiștilor

La inițiativa Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, în conformitate cu solicitările permanente ale agenților economici și conform deciziei Senatului Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași: Înființarea, în anul 2002, a Departamentului/Centrului de Securitate și Sănătate în Muncă.

Obiectivele Centrului de Securitate și Sănătate în Muncă

 • Excelență în educație (unitate de înaltă performanță în formarea de nivel superior a resurselor umane);
 • Integrare socio‐economic (realizarea conexiunii învățământ – cercetare – implementare aplicativă);
 • Dezvoltare instituțională (dezvoltarea infrastructurii și a mijloacelor necesare promovării competențelor educaționale și de cercetare științifică);
 • Recunoaștere națională și internațională (dezvoltarea parteneriatelor educaționale și de cercetare cu entități academice și institute naționale de cercetare științifică, instituții de profil ale statului (Inspecția Muncii și ITM‐uri), agenți economici privați, organizații și asociații profesionale).

Excelență în educație

Oferta educațională

 • formarea specialiștilor în conformitate cu prevederile Codului Ocupațiilor din România;
 • formarea specialiștilor în acord cu cerințele agenților economici.

Evoluția ofertei educaționale

 • 2002 – prezent: cursuri de formare și dezvoltare profesională continuă;
 • 2011 – prezent: specializarea Ingineria Securității în Industrie;
 • 2012 – prezent: master Ingineria Securității și Sănătății în Muncă.

Expertiza educationala

Integrarea socio – economică

 • studenții efectuează practică sau activități de voluntariat la agenți economici, în cadrul Serviciilor Interne de Prevenire și Protecție (SIPP);
 • după finalizarea studiilor universitare de licență și master și pe baza expertizei în domeniu, tinerii absolvenți aplică cu succes pentru ocuparea unui loc de muncă;
 • absolvenții care au statut de angajat își consolidează poziția în cadrul companiei;
 • pe baza Certificatelor de absolvire, se asigură extinderea ofertei de prestări de servicii a firmei pe care o administrează sau o înființează.

Dezvoltarea instituțională

 • consolidarea parteneriatului „profesor – student” adaptat cerințelor actuale;
 • atragerea unui număr mai mare de studenți la actualele programe de licență și master în domeniul SSM;
 • diversificarea ofertei educaționale în concordanță cu cerințele actuale de pe piața muncii;
 • îmbunătățirea structurii colectivului de cadre didactice și de cercetare științifică prin atragerea absolvenților proprii ce au avut rezultate de excelență în perioada studiilor universitare;
 • îmbunătățirea bazei materiale a laboratoarelor prin achiziționarea unor echipamente destinate investigațiilor experimentale de profil;
 • introducerea temelor de cercetare, specifice securității și sănătății în muncă, în conținutul științific al tezelor de doctorat.

Recunoașterea națională a activităţii în domeniul Securităţii și Sănătăţii în Muncă

 • invitați pentru susținere de cursuri de formare și dezvoltare profesională continuă în numeroase județe ale țării;
 • invitați de către companiile naționale pentru formarea profesională a angajaților în domeniul SSM;
 • participare activă la activitățile organizate de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă – Punctul Focal România, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecția Muncii “Alexandru Darabont” – București, Inspecția Muncii București și Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași, în cadrul diferitelor campanii de promovare a SSM;
 • organizarea a două Conferințe Internaționale pentru SSM IS‐SSM 2013 și IS‐SSM 2015;
 • parteneri în dezvoltarea și implementarea proiectului POSDRU/86/1.2/S/ 61690, cu titlul „Educație și formare profesională în sprijinul creșterii calității învățământului, prin inițierea unor noi programe de licență și masterat în domeniul sănătate și securitate în muncă”, având ca temă formarea specialiștilor în domeniul SSM.

Recunoașterea internațională a activităţii în domeniul Securităţii și Sănătăţii în Muncă

Invitaţie specială de participare la Conferinţa de Toamnă organizată de American Industrial Hygiene Association – Rocky Mountain Section, AIHA-RMS, în Arvada, SUA, în perioada 25 – septembrie 2012.

Arvada_Colorado

Invitaţie specială de participare la prima Conferinţă şi Expoziţie pentru specialiştii în securitate şi sănătate ocupaţională AIHce: «Frontiers in and Colorado SUA 22 – 27 05 2010. Conferinţa a fost organizată de American Industrial Hygiene Association, AIHA.

Premiul European pentru Bune Practici acordat Departamentului de Securitate şi Sănătate în Muncă în cadrul celui de-al nouălea concurs anual, organizat de Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU – OSHA).

Premierea a avut loc în cadrul Congresului «Securitatea şi sănătatea la locul de muncă în Europa secolului 21», organizat la Praga sub Preşedinţia cehă a Uniunii Europene, 28.04.2009.

Praga-2009

good-practice-award

Invitaţie specială de participare la Conferinţa finală a C.S.E.E. (Comité Syndical Européen de l’Education), Atena, 5 – 6.10.2009, în cadrul căreia a fost prezentată lucrarea: «Partenariat Roumain en vue de créer une école de santé et de sécurité».

Atena-2009

Nominalizarea editorială în cadrul revistei «The Synergist – Protector Worker Health», organul de presă al AIHA (American Industrial Hygiene Association), volumul 19, nr. 4, aprilie 2008.

Articolul «Blossom and Grow – Successfully Cultivating IH in Romania», Prof.emerit.dr.ing. Roy Buchan, Colorado State University.

Parteneriate educaţionale şi ştiinţifice internaţionale în domeniul securităţii și sănătății în muncă:

 • European Agency for Safety and Health at Work – Colorado State University, Fort Collins, Colorado, SUA
 • Université de Québec, École de Technologie Supérieure, Montréal, Canada – Comité Syndical Éuropéen de l’Éducation, CSEE – Étuce, Bruxelles, Belgia
 • American Industrial Hygiene Association – Rocky Mountain Section, Denver,Colorado, SUA – Colorado School of Mines, Golden, Colorado, SUA

Afilieri ale Centrului de Securitate și Sănătate în Muncă la asociaţii internaţionale în domeniul Securităţii și Sănătăţii În Muncă:

 • European Agency for Safety and Health at Work (EU – OSHA);
 • American Industrial Hygiene Association (AIHA);
 • Comité Syndical Européen de l’Education (CSEE – ETUCE);
 • European Network Education and Trening of Occupational Safety and Health (ENETOSH).

Direcții de dezvoltare

 • situarea facultății într‐o poziție dominantă în furnizorilor de formare profesională în domeniu;
 • promovarea unei politici dinamice pe plan educațional, în cercetarea științifică, consultanță și prestări servicii;
 • diversificarea programelor de cooperare inter-universitară și cu institutele naționale de cercetare științifică;
 • dezvoltarea durabilă prin atragerea surselor de finanțare bugetare și extra bugetare;
 • crearea unei infrastructuri și a unui management financiar capabil să susțină procesul educațional și al cercetării științifice.

Membrii fondatori ai Departamentului/ Centrului de Securitate și Sănătate în Muncă

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

 • Prof univ dr ing Ioan ALEXANDRU – membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • Prof.univ.dr.ing. Adrian DIMA – membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România
 • Asist.univ.dr.ing. Mihai-Adrian BERNEVIG-SAVA – Director Departament SSM

Inspecţia Muncii București

 • Dr.ing. Mariana BASUC ‐ Inspector General de Stat

Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi

 • Drd.ing. Andrei George ALBULESCU ‐ Inspector Şef

Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii ‐ Botoşani:

 • Drd.fiz.ec. Dan ADĂSCĂLIŢEI – Director
 • Ing. Mihai BALTĂ – Specialist SSM

Cadre didactice din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

 • Conf.univ.dr.ing. Adrian ALEXANDRU
 • Prof.univ.dr.ing. Constantin BACIU
 • Conf.univ.dr.ing. Gheorghe BĂDĂRĂU
 • Prof.univ.dr.ing. Costică BEJINARIU
 • Asist.univ.dr.ing. Mihai-Adrian BERNEVIG-SAVA
 • Conf.univ.dr.ing. Radu COMĂNECI
 • Prof.univ.dr.ing. Spiridon CREŢU
 • Prof.univ.dr.ing. Aurel FLORESCU
 • Prof.univ.dr.ing. Ion GIURMA
 • Conf.univ.dr.ing. Iulian IONIŢĂ
 • Conf.univ.dr.ing. Dorin LUCA
 • Prof.univ.dr.ing. Alina MINEA
 • Şef lucr.dr.ing. Vasile – Viorel MOLDOVEANU
 • Prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU
 • Prof.univ.dr.ing. Gheorghe NAGÎŢ
 • Conf.univ.dr.ing. Ioan RUSU
 • Prof.univ.dr.ing. Mihai NICU
 • Conf.univ.dr.ing. Ştefan – Lucian TOMA
 • Prof.univ.dr.ing. Petrică VIZUREANU

Cadre didactice asociate – specialiști în domeniul SSM

 • Prof.emerit.dr.ing. Roy BUCHAN
 • CIH Linn HAVELICK
 • Dr Joshua SCHAEFFER

Cadre didactice invitate

 • Ing. Cătălin ANGHEL
 • Dr. Constanţa ANGHEL
 • Drd.ing. Adriana ARGHIRESCU
 • Ing. Marian BECHEANU
 • Dr.ing. Dantes – Nicolae BRATU
 • Drd.ing. Andrei – George ALBULESCU
 • Conf.dr.ing. Gabriel Bujor BĂBUŢ
 • Ing. Radu BRĂNIŞTEANU
 • Ing. Gabriela CĂLDĂRESCU
 • Dr. Tudor CIUHODARU
 • Ing. Mihai – Adrian CHIŢU
 • Dr.ing. Mihai – Lucian CHIŢU
 • Ing. Dumitru CHIUARIU
 • Dr. Cristina CORDONEANU
 • Lect.dr.jr. Mihai COVALCIUC
 • Dr. Carmen Liliana CROITORU
 • Dr.ing. Doru Costin DARABONT
 • Ing. Liviu DIMITRIU
 • Jr. Adrian DOBRE
 • Ing. Eugen FULOP
 • Ing. Lilyana GĂINĂ
 • Drd.ing. Silvia GEORGESCU
 • Ing. Mihai HATMANU
 • Ing. Cătălin Stelian IRIMIA
 • Ing. Iulian IFTIME
 • Drd.ing. Maria ISTRATE
 • Ing. Ali IZET
 • Ing. Virgil LĂPUŞNEANU
 • Ing. Mihaela LIPICEANU
 • Jr. Doina MIHAI
 • Dr.ing. Mihai – Nectar MIHĂILESCU
 • Dr.ing. Gabriel MINCĂ
 • Ing. Alexandru MUNTEANU
 • Dr.ing. Steluţa NISIPEANU
 • Ing. Lucia OSADEŢ
 • Jr. Ioan PETREA
 • Dr. Doina POPA
 • Dr.jr. Ioan POPESCU
 • Ing. Laura – Teodora SOLONARIU
 • Ing. Dinu STAN
 • Ing. George – Daniel TANASIEVICI
 • Ing. Ion TĂNASOIU
 • Ing. Nicolae TĂRICEANU
 • Ing. Vasile TRUŞESCU
 • Dr.ing. Gabriel VASILESCU
 • Ing. Adrian VIŢELARU
 • Ing. Niculae VOINOIU
 • Dr.ing. Ion ZIDĂRESCU