loader image

Susținere teză de doctorat

Vă facem cunoscut că, în ziua de 15.09.2023 la ora 10.00 în Amfiteatrul T2, Rectoratul Universității Tehnice “Gh. Asachi” din Iași, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat intitulată: “Investigarea proprietăților unor materiale biodegradabile pe bază de Fe utilizate în aplicații medicale” elaborată de doamna ing. Ana-Maria ROMAN în vederea conferirii titlului științific de doctor, sub conducerea științifică a domnului Prof.univ.dr.ing. Nicanor CIMPOEȘU, în prezența comisiei alcătuită din: președinte – Conf.univ.dr.ing. Iulian IONIȚĂ și referenții oficiali: Prof.univ.dr.ing. Corneliu-Marius CRĂCIUNESCU – Universitatea Politehnica din Timișoara, Prof.univ.dr.ing. Florin MICULESCU – Universitatea Politehnica din București, Prof.univ.dr.ing. Leandru-Gheorghe BUJOREANU – Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași.
Cu această ocazie vă invităm să participați la susținerea publică a tezei de doctorat.