loader image

Susținere raport de cercetare

În data de 29.03.2021, la ora 10:00, in sala SIM-IMSI-18 de la Deparamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industriala, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, va avea loc susținerea raportului de cercetare cu titlul „Rezultate experimentale privind straturile rezistente la uzură, din aliaje complexe, depuse pe suport metalic”, elaborat de studentul doctorand HARAGA Radu-Armand, sub conducerea științifică a profesorului universitar dr. ing. Costică BEJINARIU, în prezența comisiei compusă din: prof. univ. dr. ing. Nicanor CIMPOESU, conf. univ. dr. ing. Ioan RUSU, sef lucr. dr. ing. Carmen NEJNERU şi conf. univ. dr. ing. Stefan-Lucian TOMA.